×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Boards and Modules
 
SAGEM COMMUNICATIONS
ES-P/N
0628-0001-9

HiLo NC M2M GSM, GPRS Module
GSM 850/900/1800/1900MHz, GPRS Class 10
UART, Digital PCM Audio Interface
Qty.Break
THB
1
>
1,213.00
3
>
1,136.00
5
>
1,093.00
10
>
1,055.00
Stock on hand    
0

SAGEM COMMUNICATIONS
ES-P/N
0628-0006-4

HiLo NC V2 M2M GSM ,GPRS Module
Full Quad Band 850/900/1800/1900 MHz
UART, Digital PCM Audio Interface
Qty.Break
THB
1
>
977.50
3
>
910.30
5
>
885.80
10
>
840.00
Stock on hand    
5

INNOVATIVE
ES-P/N
0186-0430-7

VX-PROPELLER DEVELOPMENT BOARD
Unit Price:
1,300.00
Discount: off
Save:
104.00
Net Price:
1,196.00
Stock on hand    
0

ARDUINO
ES-P/N
0713-0015-4

Arduino Due, SAM3X8E ARM Cortex-M3, 84MHz, Flash
Memory 512kBytes, SRAM 96kBytes, Digital I/O
54 Pins, Analog Input 12 Pins, DAC 2 Pins
Unit Price:
2,078.00
Discount: off
Save:
415.60
Net Price:
1,662.40
Stock on hand    
0

ARDUINO
ES-P/N
0713-0009-9

Arduino UNO Rev3, ATMEGA328P, 16MHz, Flash
Memory 32kBytes, SRAM 2kBytes, EEPROM 1kByte,
Digital I/O 14 Pins, Analog Input 6 Pins
Qty.Break
THB
1
>
1,244.00
Stock on hand    
11

ARDUINO
ES-P/N
0713-0014-2

Arduino Mega 2560 Rev3, ATmega2560, 16MHz, Flash
Memory 256kBytes, SRAM 8kBytes, EEPROM 4kBytes,
Digital I/O 54 Pins, Analog Input 16 Pins
Unit Price:
2,039.00
Discount: off
Save:
407.80
Net Price:
1,631.20
Stock on hand    
10

ES-P/N
0641-0029-6

LTE Cat1 Module, Support Wireless Communication
Mode of LTE-FDD/GSM,Support Windows/Linux/Android,
UART/USB/I2C/LCD/Camera Interfaces
Qty.Break
THB
1
>
628.90
5
>
574.90
10
>
546.00
Stock on hand    
5

ES-P/N
0641-0057-1

LTE Cat1 Module, Support Wireless Communication
Mode of LTE-FDD/GSM,Support Windows/Linux/Android,
UART/USB/I2C/LCD/Camera Interfaces
Qty.Break
THB
1
>
628.90
5
>
574.90
10
>
546.00
Stock on hand    
230

ARDUINO
ES-P/N
0713-0012-8

Arduino Nano 33 IoT, SAMD21 ARM Cortex-M0, 48MHz,
Flash 256kBytes,SRAM 32kBytes, IMU LSM6DS3, Secure
Element ATECC608A, Radio Module u-blox NINA-W102
Unit Price:
1,379.00
Discount: off
Save:
275.80
Net Price:
1,103.20
Stock on hand    
0

ARDUINO
ES-P/N
0713-0019-2

Arduino UNO R4 WiFi, RA4M1 ARM Cortex-M4 with
ESP32-S3, 48MHz, Flash 256kBytes, SRAM 32kBytes,
EEPROM 8kBytes, 14 Digital I/O, 6 Analog Channels
Unit Price:
1,392.00
Discount: off
Save:
278.40
Net Price:
1,113.60
Stock on hand    
0