×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Transceivers
Items for Transceivers
Narrow your selection below
 
Frequency
Application
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionFrequencyApplicationVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0261-0ET-RF24G-V1 21,251.00Signal Converter RS232 to RF 2.4GHz
(P-ET-A-00184)
2.4 GHzRS232 to RF ETT
0059-0523-5ET-RF24G-V2 01,575.00RS232 to RF Wireless 2.4GHz Converter
(P-ET-A-00336)
2.4 GHzRS232 to RF ETT
0160-0681-1LBAC0ZZ1SU-TEMP 00.00PB-FreeRoHSMultiple Protocol Gateway, Frequency 920MHz-925MHz
Expect Distance 200m, CPU ARM Coretex A8 600MHz
ROM 4Gbit NAND, RAM 2Gbit DDR3, Ethernet, WLAN
923 MHzMultiple Protocol Gateway MURATA
0160-0889-4LBAC0ZZ1SU-TEMP-A 041,060.00PB-FreeMultiple Protocol Gateway, Frequency 920MHz-925MHz
Expect Distance 200m, CPU ARM Coretex A8 600MHz
ROM 4Gbit NAND, RAM 2Gbit DDR3, Ethernet, WLAN
923 MHzMultiple Protocol Gateway MURATA
1132-0006-2WIRNET IFEMTOCELL 923 MHZ 037,820.00PB-FreeRoHSWirnet iFemtoCell, Indoor LoRaWAN Gateway, IP30,
Support Band 923 MHz, 8CH LoRa, Wifi and
Ethernet Backhaul Connectivity, with SPN License
923 MHzIoT KERLINK
1132-0008-6PDTIOT-IFE02 919,550.00PB-FreeRoHSWirnet iFemtoCell Indoor LoRaWAN Gateway for Smart
IoT Chain,Support Band 915-928MHz,Sensitivity
up to -141dBm, Not Include Software and Warranty
923 MHzIoT KERLINK
1132-0015-3PDTIOT-ISS06 039,110.00PB-FreeRoHSWirnet iStation, Outdoor LoRaWAN Gateway, IP67,
Support Band 923MHz, 8CH LoRa, 2G/3G/4G and
Ethernet, Not Include Software and Warranty
923 MHzIoT KERLINK
1132-0020-6PDTIOT-IFE05 1021,900.00PB-FreeRoHSWirnet iFemtoCell-evolution, LoRaWAN Indoor
Gateway for IoT, Support Band 923MHz, 2G/3G/4G and
Ethernet, Not Include Software and Warranty
923 MHzIoT KERLINK