×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Pin Header & Female PCB Connectors
Items for Pin Header & Female PCB Connectors
Narrow your selection below
 
Pin Type
Number of Pin
Number of Row
Pitch
Gender
Option
Mounting type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorConnector TypePin TypeNumber of PinNumber of RowPitchGenderSeriesMounting type
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0004-0036-8IDH-26LP-SR3 15.00Low Profile Headers Connector 26 Pins, Right Angle
Robinson NugentBox HeaderRight angle 26 Double 2.54mm Male IDH-LP Through Hole
0007-0083-0PHSR40G10 1,94612.86PB-FreeRoHSPin Header Connector 40 Pins,Pitch 2.54mm
Single Row,Right Angle Type
GTKPin Header StripRight angle 40 Single 2.54mm Male PHSR Through Hole
0007-0343-9MJ2MH/RH 39,8320.78PB-FreeMini Jumper Pitch 2.54mm,Gold Flash Closed Cover
GTKPin JumperStraight 2 Single 2.54mm Female - -
0007-0347-1PHSS05G10/RH 51,3791.08PB-FreeRoHSPin Header Connector 5 Pins,Pitch 2.54mm
Single Row,Straight Type
GTKPin Header StripStraight 5 Single 2.54mm Male PHSS Through Hole
0007-0416-1PHDS80G11/RH 28,26318.11PB-FreePin Header Connector 40 Pins,Pitch 2.54mm
Double Row,Straight Type
GTKPin Header StripStraight 80 Double 2.54mm Male PHDS Through Hole
0007-0420-7FHSS02G10/RH 12,2983.69PB-FreeFemale Header 2 Pins,Single Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 2 Single 2.54mm Female FHSS Through Hole
0007-0430-1FHDS16G11/RH 10,36811.04PB-FreeRoHSFemale Header 16(8*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 16 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0431-4FHDS30G11/RH 2,52015.04PB-FreeRoHSFemale Header 30(15*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 30 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0432-7FHSS14G10/RH 2,59010.48PB-FreeRoHSFemale Header 14 Pins,Single Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 14 Single 2.54mm Female FHSS Through Hole
0007-0433-0FHDS04G11/RH 15,6367.06PB-FreeRoHSFemale Header 4(2*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 4 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0434-3FHDS06G11/RH 2,6556.23PB-FreeRoHSFemale Header 6(3*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 6 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0435-6FHDS14G11/RH 1,28611.79PB-FreeRoHSFemale Header 14(7*2)Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 14 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0436-9FHDS20G11/RH 12,15111.81PB-FreeFemale Header 20(10*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 20 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0437-2FHDS40G11/RH 7,89020.06PB-FreeRoHSFemale Header 40(20*2) Pins,Double Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 40 Double 2.54mm Female FHDS Through Hole
0007-0438-5FHSS09G10/RH 9,9637.21PB-FreeRoHSFemale Header 9 Pins,Single Row,
Pitch 2.54mm,Straight pin
GTKFemale HeaderStraight 9 Single 2.54mm Female FHSS Through Hole