×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Company's Holiday Year 2022
วันหยุดประจำปี 2565
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
สำนักงานออฟฟิศ
256 ชั้น5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
หยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดดังต่อไปนี้
จันทร์ 3 ม.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
พุธ 16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
พุธ 13 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
พฤหัสบดี 14 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
ศุกร์ 15 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
จันทร์ 2 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
พุธ 4 พ.ค. 65 วันฉัตรมงคล
จันทร์ 16 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ศุกร์ 3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
พุธ 13 ก.ค. 65 วันอาสาฬหบูชา
พฤหัสบดี 28 ก.ค. 65 วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ศุกร์ 12 ส.ค. 65 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จันทร์ 24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
จันทร์ 5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร้านขายปลีกบ้านหม้อ และคลังสินค้าราชพฤกษ์
บ้านหม้อ 77 และ 138 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ
คลังสินค้าราชพฤกษ์ 555/87-88 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดดังต่อไปนี้
เสาร์ 1 ม.ค. 65 วันขึ้นปีใหม่
จันทร์ 3 ม.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
พุธ 16 ก.พ. 65 วันมาฆบูชา
พุธ 13 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
พฤหัสบดี 14 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
ศุกร์ 15 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
เสาร์ 16 เม.ย. 65 วันสงกรานต์
จันทร์ 2 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ
จันทร์ 16 พ.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
ศุกร์ 3 มิ.ย. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
พฤหัสบดี 28 ก.ค. 65 วันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
ศุกร์ 12 ส.ค. 65 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พฤหัสบดี 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จันทร์ 24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
จันทร์ 5 ธ.ค. 65 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสาร์ 31 ธ.ค. 65 วันสิ้นปี