×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Company's Holiday Year 2024
วันหยุดประจำปี 2567
บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
สำนักงานออฟฟิศ
256 ชั้น5 และ 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ
หยุดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดดังต่อไปนี้
จันทร์ 1 ม.ค. 67 วันขึ้นปีใหม่
จันทร์ 26 ก.พ. 67 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
จันทร์ 15 เม.ย. 67 วันสงกรานต์
อังคาร 16 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
พุธ 1 พ.ค. 67 วันแรงงานแห่งชาติ
พุธ 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา
จันทร์ 3 มิ.ย. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
จันทร์ 29 ก.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
จันทร์ 12 ส.ค. 67 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จันทร์ 14 ต.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
พุธ 23 ต.ค. 67 วันปิยมหาราช
พฤหัสบดี 5 ธ.ค. 67 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จันทร์ 30 ธ.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
อังคาร 31 ธ.ค. 67 วันสิ้นปี
ร้านขายปลีกบ้านหม้อ และคลังสินค้าราชพฤกษ์
บ้านหม้อ 77 และ 138 ถนนบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพ
คลังสินค้าราชพฤกษ์ 555/87-88 หมู่ที่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
หยุดทุกวันอาทิตย์ และวันหยุดดังต่อไปนี้
จันทร์ 1 ม.ค. 67 วันขึ้นปีใหม่
เสาร์ 13 เม.ย. 67 วันสงกรานต์
จันทร์ 15 เม.ย. 67 วันสงกรานต์
อังคาร 16 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
พุธ 1 พ.ค. 67 วันแรงงานแห่งชาติ
พุธ 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา
จันทร์ 3 มิ.ย. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
จันทร์ 29 ก.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
จันทร์ 12 ส.ค. 67 วันเฉลิมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จันทร์ 14 ต.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช
พุธ 23 ต.ค. 67 วันปิยมหาราช
พฤหัสบดี 5 ธ.ค. 67 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสาร์ 28 ธ.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
จันทร์ 30 ธ.ค. 67 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
อังคาร 31 ธ.ค. 67 วันสิ้นปี