×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Tweezer and Pickup Tools
Items for Tweezer and Pickup Tools
Narrow your selection below
 
Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1236-0110-9AT-114 1670.18PB-FreeRoHSNon-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Straight Tip,
Length 110mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
TweezerATTEN
1236-0111-1AT-115 070.18PB-FreeRoHSNon-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Angled Tip,
Length 123mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
TweezerATTEN
1236-0123-8AT-B778 4202.90PB-FreeRoHSVacuum Pick-up Tool, Plastic body, Package include
Straight and Bent Suction Nozzle, Suction Disc
Diameter 3mm., 7mm. and 10mm.
Pick-up ToolATTEN
1236-0140-8AT-110 6570.18PB-FreeRoHSNon-Magnetic Stainless Steel Tweezer,Straight Tip,
Length 110mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
TweezerATTEN
1236-0156-3AT-111 6681.26PB-FreeRoHSNon-Magnetic Stainless Steel Tweezer, Straight Tip
Length 140mm., Anti-static, Acid and Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
TweezerATTEN
1236-0162-8AT-113 13481.26PB-FreeRoHSNon-Magnetic Stainless Steel Tweezer, Straight Tip
(Round), Length 110mm, Anti-static, Acid, Alkali
Resistant, Suitable for Tiny Product Working
TweezerATTEN