×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct GroupMeasurement TypeResolutionInclude AccessoriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-1213-1FLUKE941-ESP 1911,224.80PB-FreeRoHSFluke 941 Light Meter, Measures light up to 20,000
fc of lux with an accuracy of .01 fc/lux with one
button to switch between display options.
Light Meter20 lux,200 lux,2000 lux,20000 lux,200000 lux 0.01 lux - FLUKE
0729-0001-5AMPROBE-LM120 08,426.90PB-FreeRoHSDigital Lux Meter with Auto Ranging
Light Meter20 lux,200 lux,2000 lux,20000 lux,200000 lux 0.01 lux - AMPROBE
0853-0022-7HIOKI-FT3424 122,500.00LUX Meter,Measurement Range from 0.00lx-200000lx
Resolution 0.01lx,0.1lx,1lx,10lx,100lx,
Include USB Cable,Computer Application Software.
Light Meter20 lux,200 lux,2000 lux,20000 lux,200000 lux 0.01 lux - 100 lux Sensor Cap,Soft Case,Strap,USB Cable HIOKI