×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Real Time Clock
Items for Real Time Clock
Narrow your selection below
 
Interface
Memory Size (byte)
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCase StyleInterfaceMemory Size (byte)Mounting TypePackage / CaseMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0016-0353-4PCF85363ATT1/AJ 2,25027.83PB-FreeRoHSTiny Real-Time Clock/Calendar with 64 Bytes RAM
Alarm Function,Battery Switch-Over Time Stamp
Input,I2C Bus Interface
NXP/NEXPERIA/WEENSOIC I2C64 Surface Mount TSSOP-10TSSOP-10 TAPE & REEL
0035-1443-0MCP7940N-I/SN 048.19PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real Time Clock/Calendar
with SRAM 64 Bytes, Vcc = 1.8V to 5.5V
MICROCHIPSOIC I2C64 Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-1444-3MCP79411-I/SN 053.54PB-FreeRoHSI2C Real-Time Clock/Calendar with EEPROM, SRAM
Unique ID,EUI-48 and Battery Switchover
MICROCHIPSOIC I2C64 Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-1674-5MCP7940N-I/P 30441.38PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real-Time Clock-Calendar
with SRAM 64 Bytes, Automatic Switchover to
Battery Backup
MICROCHIPDIP I2C64 Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0035-1701-3MCP79511-I/MS 11156.16PB-FreeRoHS3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery
Switchover, 64 Bytes SRAM, 1 KBits EEPROM
MICROCHIPSOIC SPI64 Surface Mount MSOP-10MSOP-10 TUBE
0035-1813-8MCP7940NT-I/SN 066.44PB-FreeRoHSBattery-Backed I2C Real-Time Clock/Calendar(RTCC)
with SRAM 64Bytes
MICROCHIPSOIC I2C64 Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0051-0025-7HT1382 7725.70PB-FreeRoHSLow Power Real Time Clock and Calendar
with EEPROM 4 Bytes, Integrated Oscillator
Load Capacitors 12.5pF, I2C Serial Interface.
HOLTEKDIP I2C4 Through Hole DIP-8DIP-8 TUBE
0067-0009-4DS12C887+ 263277.60PB-FreeRoHSReal Time Clock, 114 Bytes RAM
Parallel/Multiplexer
DALLAS/MAXIMDIP Bus Interface113 Through Hole EPDIP-24EPDIP-24 TUBE
0067-0060-1DS1302+ 1,71743.40PB-FreeIC Real Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial
,Trickle Charge Timekeeping Chip
,8PIN DIP (300-mil)
DALLAS/MAXIMDIP 3-Wire31 Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0067-0062-7DS1307+ 0112.00PB-FreeRoHSIC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire Serial
DALLAS/MAXIMDIP I2C56 Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0067-0085-4DS1307Z+T/R 4,43432.51PB-FreeIC 64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire, Bi-Directional Bus
DALLAS/MAXIMSOIC I2C56 Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0067-0086-7DS1302Z+T/R 073.26PB-FreeRoHSReal Time Clock, 31Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN SOIC (150-mil)
DALLAS/MAXIMSOIC 3-Wire31 Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0067-0090-3DS3231SN#-T/R 0177.50PB-FreeRoHSRTC Extremely Accurate I2C-Integrate
RTC/TCXO/CRYSTAL
DALLAS/MAXIMSOIC I2C- Surface Mount SOIC-16SOIC-16 TAPE & REEL
0067-0112-5DS1307N+ 075.41PB-FreeRoHS64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock, 56 Bytes of
NV SRAM
DALLAS/MAXIMDIP I2C56 Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0126-0147-9DS3232SN#T&R 03,270.00PB-FreeRoHSExtremely Accurate RTC/Calendar with Integrate
Crystal and SRAM,236 Bytes of Battery-Backed SRAM
I2C Interface
MAXIM INTEGRATEDSOIC I2C236 Surface Mount SOIC-20SOIC-20 TAPE & REEL