×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Logic ICs
 
NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0311-2

Quad 2-Input NOR Gate
Qty.Break
THB
1
>
5.36
5
>
4.29
10
>
4.29
25
>
3.92
100
>
3.56
500
>
3.30
1,000
>
3.15
2,500
>
2.97
5,000
>
2.89
Stock on hand    
12,198

NEXPERIA
ES-P/N
1237-0008-4

Quad Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
controlled by the Output Enable Inputs (nOE),
CMOS Input Level
Qty.Break
THB
1
>
7.09
5
>
5.67
10
>
5.39
50
>
4.93
100
>
4.71
500
>
4.28
1,000
>
4.11
Stock on hand    
1,719

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0319-6

3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer,
Inverting Outputs
Qty.Break
THB
1
>
4.91
5
>
4.25
10
>
3.93
25
>
3.73
50
>
3.50
100
>
3.34
250
>
3.20
1,000
>
2.93
Stock on hand    
829

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0323-2

8-Bit Serial-In/Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
4.78
10
>
3.82
50
>
3.40
100
>
3.25
500
>
3.00
1,000
>
2.85
Stock on hand    
2,250

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0257-1

Single 2-Input NAND Gate, Input Level CMOS Level,
Supply Voltage 2.0V ~ 6.0V, Symmetrical Output
Impedance
Qty.Break
THB
5
>
4.18
10
>
3.87
50
>
3.45
Stock on hand    
2,832

ES-P/N
0339-0102-7

8-Bit Shift Registers With Latched 3-State Outputs
Serial-In, Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
10.81
10
>
9.16
100
>
8.01
250
>
7.71
500
>
7.36
1,000
>
7.01
Stock on hand    
1,990

ES-P/N
0339-0104-1

8-Bit Shift Registers With Latched 3-State Outputs
Serial-In, Parallel-Out Shift Register
Qty.Break
THB
1
>
12.25
10
>
10.38
50
>
9.41
100
>
9.07
250
>
8.56
500
>
8.22
Stock on hand    
3,890

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0260-4

14 STAGE BINARY RIPPLE COUNTER
Qty.Break
THB
1
>
20.49
5
>
18.75
10
>
17.83
25
>
17.01
50
>
16.39
100
>
15.78
250
>
15.06
500
>
14.34
Stock on hand    
784

ES-P/N
1237-0010-1

8-Bit Dual Supply Translating Transceiver,3-State
Qty.Break
THB
1
>
27.93
10
>
24.30
25
>
22.76
50
>
22.34
100
>
21.09
250
>
19.97
500
>
19.20
Stock on hand    
4,008

ES-P/N
1237-0019-9

2-Bit Dual Supply Translating Transceiver, 3-State
Output, Bidirectional Level Translation,
Qualified AEC-Q100
Qty.Break
THB
1
>
21.18
5
>
19.38
10
>
18.43
25
>
17.58
50
>
16.95
100
>
16.31
Stock on hand    
2,995