×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Logic ICs
 
NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0311-2

QUAD 2-INPUT NOR GATE
Qty.Break
THB
1
>
5.52
5
>
4.41
10
>
4.41
25
>
4.04
100
>
3.66
500
>
3.40
1,000
>
3.24
2,500
>
3.06
5,000
>
2.98
Stock on hand    
12,453

NEXPERIA
ES-P/N
1237-0008-4

Quad Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
controlled by the Output Enable Inputs (nOE),
CMOS Input Level
Qty.Break
THB
1
>
6.69
5
>
5.36
10
>
5.09
50
>
4.66
100
>
4.44
500
>
4.04
1,000
>
3.88
Stock on hand    
0

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0319-6

IC 3-TO-8 LINE DECODER/DEMULTIPLEXER
INVERTING
Qty.Break
THB
1
>
4.77
5
>
4.12
10
>
3.82
25
>
3.63
50
>
3.40
100
>
3.25
250
>
3.11
1,000
>
2.85
Stock on hand    
974

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0323-2

8-BIT SERIAL-IN/PARALLEL-OUT SHIFT REGISTER
Qty.Break
THB
1
>
5.88
5
>
4.70
10
>
4.70
25
>
4.30
100
>
3.90
500
>
3.62
1,000
>
3.46
2,500
>
3.26
Stock on hand    
6,519

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0257-1

Single 2-Input NAND Gate, Input Level CMOS Level,
Supply Voltage 2.0V ~ 6.0V, Symmetrical Output
Impedance
Qty.Break
THB
5
>
4.06
10
>
3.76
50
>
3.35
Stock on hand    
3,376

NXP/NEXPERIA/WEEN
ES-P/N
0016-0260-4

14 STAGE BINARY RIPPLE COUNTER
Qty.Break
THB
1
>
23.22
5
>
21.25
10
>
20.20
25
>
19.27
50
>
18.58
100
>
17.88
250
>
16.84
500
>
16.08
Stock on hand    
773

ES-P/N
1237-0010-1

8-Bit Dual Supply Translating Transceiver,3-State
Qty.Break
THB
1
>
22.85
5
>
20.91
10
>
19.88
25
>
18.96
50
>
18.28
100
>
17.59
500
>
15.82
Stock on hand    
687

ES-P/N
1237-0019-9

2-Bit Dual Supply Translating Transceiver, 3-State
Output, Bidirectional Level Translation,
Qualified AEC-Q100
Qty.Break
THB
1
>
19.19
5
>
16.88
10
>
15.82
25
>
14.75
50
>
14.48
100
>
13.95
Stock on hand    
6,527

ES-P/N
0176-2240-3

Quad-Analog Switch (4 Independent Switches),
CMOS, Supply Voltage 3V-18V,
Propagation Delay Time (IN-OUT) 20ns
Qty.Break
THB
1
>
12.38
5
>
9.90
10
>
9.41
25
>
8.62
50
>
8.22
Stock on hand    
100

TEXAS INSTRUMENTS
ES-P/N
0086-0615-5

CMOS Dual Precision Monostable Multivibrator,
High-Voltage Types (20-Volt Rating),Retriggerable/
Resettable Capability,Separate Resets
Qty.Break
THB
1
>
13.26
10
>
11.24
50
>
10.01
100
>
9.82
250
>
9.27
500
>
8.90
Stock on hand    
475