×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
PCB Boards
Items for PCB Boards
Narrow your selection below
 
Size (cm.)
Type
For Use With
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSize (cm.)TypeFor Use WithVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0147-5ET-PROJECT-PCB-M1 12066.88PCB Board Size 6x8 cm
(C-YE-B-00006)
6 x 8Universal PCB General Purpose ETT
0059-0148-8ET-PROJECT-PCB-M3 28198.00PCB Board Size 12.5x15 cm
(C-YE-B-00007)
12.50 x 15Universal PCB General Purpose ETT
0059-0326-4ET-PROJECT-PCB-M5 12940.00PCB Board M5 PCB Size 7.1 x 4.5cm
(C-YE-B-00012)
7.50 x 4.50Universal PCB General Purpose ETT
0059-0333-9ET-PCB-SOP-20 3924.00PCB Converter SOP-20 to DIP-20
แบบขากว้าง 15.24mm, PCB SIZE 2x2.8cm
(A-PC-E-00271)
2 x 2.80PIN Converter SOP-20 to DIP-20 ETT
0059-0338-4ET-PCB-LQFP64 1540.00PCB Converter LQFP-64 to Pin Header
16-Pin PCB Size 3.8 x 3.8 cm
(A-PC-E-00272)
3.80 x 3.80PIN Converter LQFP-64 to Pin Header ETT
0059-0344-6ET-PCB-SSOP28 1824.00PCB Converter SSOP-28 Pins to DIP 28 Pins
PCB Size 2 x 3.8 cm
(A-PC-E-00270)
2 x 3.80PIN Converter SSOP-28 to DIP-28 ETT
0059-0397-5ET-PROJECT-PCB-M4 34154.00PCB Board M5, PCB Size 9x15cm
(C-YE-B-00009)
9 x 15Universal PCB General Purpose ETT
0059-0411-0ET-PCB-SSOP48 240.00PCB Convert SSOP 48 Pins to DIP 48 Pins
Pins Width 15.24mm.
(A-PC-E-00269)
2 x 6.30PIN Converter SSOP-48 to DIP-48 ETT
0059-0549-1ET-PCB-LQFP48 10520.00PCB Converter LQFP-48 to Pin Header
Pitch 0.5mm,PCB Size 3.8x3.8cm
(A-PC-E-00333)
3.80 x 3.80PIN Converter LQFP-48 to Pin Header ETT
0059-0912-8ET-PCB TQFP44 4225.00PCB Convertor, TQFP44 Pins,Pitch 0.8 mm to
Pin Header 11 Pins, PCB Size 4.1 X 4.1cm
( A-PC-E-00457)
4.1 x 4.1PIN Converter TQFP-44 to Pin Header ETT
0138-0005-4WARA-W08 792.34PB-FreePCB BOARD 3.5X5 INCH
8.89 x 12.70Universal PCB General Purpose WARA
0327-0006-0AC164126-V2 16250.00PICTAIL Plus PCB Expansion Board
5.33 x 8.51PIN Converter Microchip Explorer 16 Expansion ELECTRONICS SOURCE
0652-0059-5PCB-MB9BF506-STAMP 9257.00 PCB MB9BF506-Stamp,Size 4.45x9.96cm
For Fujitsu MB9BF506 Arm MCU
4.45 x 9.96Microcontroller Stamp Fujitsu MB9BF506 CIRCUIT INDUSTRIES