×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Current Sensor/Transducer
Items for Current Sensor/Transducer
Narrow your selection below
 
Sensor Type
Sensor Technology
Sensing Current (Max.)
Number of Channels
Output
Sensitivity
Supply Voltage
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesSensor TypeSensor TechnologySensing Current (Max.)Number of ChannelsOutputSensitivitySupply VoltageVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0866-0004-1HAT 1000-S 41,755.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 25kHz
Output ±4V, Primary Nominal RMS Current 1000A,
Primary Current Measuring Range ±2500A
HATHall Effect Open Loop ±2500A 1 Voltage - ±15V LEM
0866-0005-2LESR 50-NP KIT 01,110.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,1-Ch,Current Sensing 50A,
Bidirectional,Hall Effect/Closed Loop Sensor Type
(3 Pieces/Pack)
LESRHall Effect Closed Loop 50A(±IPN,±IPN/2,±IPN/3) 1 Voltage 12.5mV/A 4.75V ~ 5.25V LEM
0866-0006-4LKSR 15-NP KIT 01,110.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,1-Ch,Current Sensing 15A,
Bidirectional,Hall Effect/Closed Loop Sensor Type
(3 Pieces/Pack)
LKSRHall Effect Closed Loop 15A(±IPN,±IPN/2,±IPN/3,±IPN/4) 1 Voltage 41.67mV/A 4.75V ~ 5.25V LEM
0866-0007-6LPSR 50-NP KIT 01,110.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,1-Ch,Current Sensing 50A,
Bidirectional,Hall Effect/Closed Loop Sensor Type
Overcurrent Detect at 4.1 x Ipn, (3 Pieces/Pack)
LPSRHall Effect Closed Loop 50A(±IPN,±IPN/2,±IPN/3,±IPN/4) 1 Voltage 12.5mV/A 4.75V ~ 5.25V LEM
0866-0008-8HAL 200-S 451,392.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer, Hall Effect/Open Loop, 50kHz
Output ±4V, Primary Nominal RMS Current 200A,
Primary Current Measuring Range ±600A
HALHall Effect Open Loop ±600A 1 Voltage - ±15V LEM
0866-0009-1HAL 600-S 21,850.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect ,Uc ±15V,
Vo ± 4V, Primary Nominal Current 600A,
Primary Current Measuring Range ±1000A.
HALHall Effect Open Loop ±1000A 1 Voltage - ±15V LEM
0866-0011-7LF 1005-S/SP36 412,240.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Closed Loop,
BW 150kHz, Output(Isn) 200mA (RMS), Conversion
Ratio 1: 5000, Ipn 1000A (RMS), Ipm ±2550A
LF-S/SP36Hall Effect Closed Loop ±2550A 1 Current - ±24V LEM
0866-0012-9HLSR 50-P 1,595292.50PB-FreeRoHSCurrent Transducer, Hall Effect/Open Loop, 400kHz,
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 50A,
Primary Current Measuring Range ±125A
HLSR-PHall Effect Open Loop ±125A 1 Voltage 16mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM
0866-0014-3CKSR 25-NP 174281.90PB-FreeRoHSCurrent Transducer, Fluxgate/Closed Loop,
Bandwidth 300kHz, Primary Nominal RMS Current 25A,
Primary Current Measuring Range ±85A
CKSRFluxgate Closed Loop ±85A 1 Voltage 25mV/A 4.75V ~ 5.25V LEM
0866-0015-5CASR 50-NP 5553.30PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Fluxgate/Closed Loop,BW 300kHz
Primary Nominal RMS Current 50A,
Primary Current Measuring Range ±150A
CASRFluxgate Closed Loop ±150A 1 Voltage 12.5mV/A 4.75V ~ 5.25V LEM
0866-0016-7HO 240-P-0100 0496.20PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 100kHz
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 240A,
Primary Current Measuring Range ±600A
HO-PHall Effect Open Loop ±600A 1 Voltage 3.33mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM
0866-0017-9HO 150-NP-0100 23461.80PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 350kHz
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 150A,
Primary Current Measuring Range ±375A
HO-NPHall Effect Open Loop ±375A 1 Voltage 5.33mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM
0866-0018-1HO 150-S-0100 21578.80PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 100kHz
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 150A,
Primary Current Measuring Range ±375A
HO-SHall Effect Open Loop ±375A 1 Voltage 5.33mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM
0866-0026-1HOYL 800-S-0100 21,984.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 140kHz
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 800A,
Primary Current Measuring Range ±2000A
HOYL-SHall Effect Open Loop ±2000A 1 Voltage 1mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM
0866-0027-2HOYS 500-S-0100 101,097.00PB-FreeRoHSCurrent Transducer,Hall Effect/Open Loop,BW 180kHz
Output ±2V, Primary Nominal RMS Current 500A,
Primary Current Measuring Range ±1250A
HOYS-SHall Effect Open Loop ±1250A 1 Voltage 1.6mV/A 4.50V ~ 5.50V LEM