×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Electrical Installation and Safety Testers
Items for Electrical Installation and Safety Testers
Narrow your selection below
 
Instrument Type
Function
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionInstrument TypeFunctionVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-1111-2FLUKE 1663-SCH 072,379.80PB-FreeRoHSFluke 1663 Multifunction Installation Testers,
Insulation Test (L-N,L-PE,N-PE),Z max Memory
On/Off Switchable Auto-Start for RCD and Looptest
Electrical Safety TesterRCD,Insulation Pre Test,L-N,L-PE,N-PE FLUKE
0061-1470-1FLUKE IRR1-SOL 414,484.80PB-FreeRoHSSolar Irradiance Meter 0-1400W/m2, Integrated
Temperature Sensor/Inclination Sensor/Compass,
For Installation and Diagnosing Photovoltaic Array
Solar Installation TesterIrradiance,Temperature,Inclination Angle,Compass FLUKE
0061-1545-5FLUKE SMFT-1000/PRO 1198,754.52PB-FreeRoHSMultifunction PV Tester/Performance Analyzer/I-V
Curve Tracer Kit with Advanced TruTest Software
and MC4 Solar Clamp Test Lead Set
Solar Installation TesterIrradiance,Temperature,I-V Curve,Voltage,Current FLUKE
0184-0010-1SEAWARD-380A950/DEMO 1120,000.00Apollo 600 Integrates PAT Testing with Risk
Assessment,
DEMO
Electrical Safety TesterRCD,Insulation Resistance,Continuity,Load Current SEAWARD
0184-0013-7SEAWARD-396A914 219,550.00Solar Survey 200R, Measure Irradiance 100–1250W/m2
Ambient/PV Temperature, Built-in Data Logger,
Wireless Connect PV150/200/210, 433MHz (ROW)
Solar Installation TesterIrradiance,Temperature,Bearing,Tilt Angle SEAWARD
0184-0019-9SEAWARD-389A915 1196,520.00PB-FreeRoHSPV200 and I-V Curve Tracer Kits, 1000Vdc/15Adc,
include Solar Survey 200R, AC/DC Current Clamp,
SolarCert Software, Support PVMobile Android App
Solar Installation TesterIrradiance,I-V Curve Tracing,Voltage,Current SEAWARD
0762-0032-3EVSE-200 04,894.20PB-FreeRoHSTest Adapter for Electric Vehicle Charging Station
Input MAX 250V-1Phase/430V-3Phase 10A, Function PE
Pre-Test, PP/CP State Simulation, Signal Terminals
Test Adapter for Electric Charging StationPE Pre-Test,Vehicle,Cable and Fault Simulation CEM
0762-0051-7EVSE-200-II 1674,385.20PB-FreeRoHSTest Adapter for Electric Vehicle Charging Station
Input MAX 250V-1Phase/430V-3Phase 10A, Function PE
Pre-Test, PP/CP State Simulation, Signal Terminals
Test Adapter for Electric Charging StationPE Pre-Test,Vehicle,Cable and Fault Simulation CEM
0770-0024-9METREL-MI3321 0122,400.00PB-FreeRoHSMultiservicerXA Electrical Safety Tester
Testing of Portable Appliances,Machines,Switchgear
including Functional and Leakage Tests for DUTs
Electrical Safety TesterRCD,Insulation Resistance,Continuity,DischargeTimeMETREL
0770-0037-8METREL-MI3321/DEMO 067,500.00MultiservicerXA Electrical Safety Tester, Portable
Appliances/Machinery/Switchgear Safety Testing
DEMO
Electrical Safety TesterRCD,Insulation Resistance,Continuity,DischargeTimeMETREL
0770-0080-9METREL-MI3155-EU 1146,200.00PB-FreeEurotestXD Multifunctional Electrical Installation
Tester,Programmable AUTOSEQUENCEs,Power and THD
Line,Loop and RCD,Earth Resistance
Electrical Installation TesterRCD,Insulation Resistance,Continuity,Impedance METREL
1236-0165-4AT-518-1 18417.90PB-FreeRoHSWrist Strap On-line Monitor, When The Grounding
System of the Human Body Wrist Strap Broken Down,
There is Alarm Voice and LED Red Light Flashing
Electrical Safety TesterHuman Body Wrist Strap Grounding System ATTEN
1236-0166-6AT-518-2 0561.40PB-FreeRoHS2Ch Wrist Strap On-line Monitor,When The Grounding
System of the Human Body Wrist Strap Broken Down,
There is Alarm Voice and LED Red Light Flashing
Electrical Safety TesterHuman Body Wrist Strap Grounding System ATTEN
1303-0001-3M506A 0238,000.00PB-FreeRoHSProfitest Prime, All-in-One Test Instrument for
Electrical Equipment in AC and DC Systems for
Testing the Effectiveness of Protective Measure
Electrical Safety TesterRCD,Voltage,Insulation,Loop Impedance GOSSEN METRAWAT
1303-0003-7Z525A 050,200.00PB-FreeRoHSPRO TYPE II, Single And 3-Phase Test Adapter with
Type 2 Plug, for Testing Charging Stations with
the PROFITEST MTECH+ or MXTRA.
Test Adapter for Electric Charging StationVehicle,Cable and Fault Simulation,Phase Voltages GOSSEN METRAWAT