×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Capacitors
 
KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0393-1

Ceramic Chip Cap 0.1μF/6.3Vdc ±10%, X5R
Qty.Break
THB
50
>
0.27
250
>
0.23
500
>
0.20
1,000
>
0.17
5,000
>
0.16
Stock on hand    
14,700

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0394-2

Ceramic Chip Cap 220pF/16Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.16
250
>
0.14
500
>
0.12
1,000
>
0.11
5,000
>
0.10
15,000
>
0.09
Stock on hand    
14,500

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0395-4

Ceramic Chip Cap 470pF/16Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.24
250
>
0.21
500
>
0.18
1,000
>
0.16
5,000
>
0.14
15,000
>
0.13
Stock on hand    
14,950

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0396-6

Ceramic Chip Cap 0.1μF/25Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.26
250
>
0.22
500
>
0.20
1,000
>
0.17
5,000
>
0.15
10,000
>
0.14
Stock on hand    
468

KYOCERA AVX
ES-P/N
1721-0029-9

Ceramic Chip Cap 0.1μF/25Vdc ±10%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.27
Stock on hand    
19,950

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0397-8

Ceramic Chip Cap 0.1μF/25Vdc ±20%, X7R
Qty.Break
THB
50
>
0.20
250
>
0.17
500
>
0.15
1,000
>
0.14
10,000
>
0.11
Stock on hand    
9,350

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0398-1

Ceramic Chip Cap 10pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
50
>
0.15
500
>
0.11
1,000
>
0.10
5,000
>
0.09
10,000
>
0.08
Stock on hand    
9,500

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0399-2

Ceramic Chip Cap 100pF/50Vdc ±1%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
10
>
1.05
50
>
0.84
100
>
0.80
500
>
0.70
1,000
>
0.68
2,500
>
0.65
Stock on hand    
8,872

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0400-1

Ceramic Chip Cap 100pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
50
>
0.16
250
>
0.14
500
>
0.12
1,000
>
0.11
10,000
>
0.09
Stock on hand    
8,700

KYOCERA AVX
ES-P/N
0092-0401-3

Ceramic Chip Cap 12pF/50Vdc ±5%, C0G(NP0)
Qty.Break
THB
50
>
0.19
250
>
0.16
500
>
0.14
1,000
>
0.13
10,000
>
0.10
Stock on hand    
9,550