×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Terminal Blocks
Items for Terminal Blocks
Narrow your selection below
 
Number of Positions
Pitch
Color
Rate Current
Rate Voltage
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSVendorDescriptionTerminal Block TypeSeriesNumber of PositionsSub-SeriesPitchColorRate CurrentRate VoltagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0005-0001-82DD-B01W-30 195175.00PB-FreeRoHSDINKLEBarrier Terminal Block 30 Pins,Pitch 7.62mm
300V/3A,Bi-Level
Barrier Terminal Block2DD 30 2DD 7.62mm Black 10A 300V BOX
0005-0007-65EHDRC-10P 2,01921.13PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 10pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 10 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0008-95EHDRC-12P 89026.03PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 12pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 12 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0009-25EHDRC-15P 41931.70PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 15pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 15 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0010-95EHDRC-2P 32,1604.27PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 2pins,Male,300V15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 2 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0011-25EHDRC-3P 5,7856.90PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 3pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 3 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0012-55EHDRC-4P 8,47110.24PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 4pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 4 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0013-85EHDRC-5P 1,77110.91PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 5pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 5 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0014-15EHDRC-6P 5,60513.09PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 6pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 6 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0016-75EHDRC-8P 6,82617.03PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 8pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 8 5EHDRC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0017-05EHDV-10P 22624.09PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 10pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 10 5EHDV 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0018-35EHDV-12P 828.90PB-FreeRoHSDINKLEPlug-in Terminal Block 12pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 12 5EHDV 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0019-65EHDVC-12P 1,29726.03PB-FreeDINKLEPlug-in Terminal Block 12pins,Male,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 12 5EHDVC 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0020-35ESDV-10P 2,86749.31PB-FreeRoHSDINKLEPlug-in Terminal Block 10Poles,Female,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 10 5ESDV 5.00mm Green 15A 300V BOX
0005-0021-65ESDV-12P 2,93259.13PB-FreeRoHSDINKLEPlug-in Terminal Block 12Poles,Female,300V/15A
Pitch 5.00mm
Plug-in Terminal Block5E 12 5ESDV 5.00mm Green 15A 300V BOX