×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
LED 7-Segment Display
Items for LED 7-Segment Display
Narrow your selection below
 
Number of Digit / Alpha
Color
Digit / Alpha Height (Inch)
Common Pin
Internal Circuit
Lens Epoxy Color
Luminous Intensity
Voltage Forward
Features
Face Color
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorDisplay TypeNumber of Digit / AlphaColorDigit / Alpha Height (Inch)Common PinInternal CircuitLens Epoxy ColorLuminous IntensityVoltage ForwardFeaturesFace Color
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0010-0119-4TOS-5121AE-9B 72518.93PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Orange Color, Pin Height 6.8mm,
Digit Height 0.52inch
OASISTEK7 Segment1 Orange 0.52 Common Cathode Individual Digits White Diffused 3.5 mcd 2.1V Single Color,Orange Black
0010-0164-9TOS-30101BSG-B 207251.70PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Anode, Black Face,
White Segment, Super-Red/Green Color,
Pin Height 2.5mm, Digit Height 3.0inch
OASISTEK7 Segment1 Red/Green 3 Common Anode Individual Digits White Diffused - 2V Dual Color,Super Red/Green Black
0010-0176-9TOS-1106AG-B 49241.96PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Green Color, Pin Height 4.8mm,
Digit Height 1.0inch
OASISTEK7 Segment1 Green 1 Common Cathode Individual Digits White Diffused 6.8 mcd 4.4V Single Color,Green Black
0010-0212-8TOT-5363AG-B 2,61445.41PB-FreeRoHS7-Segment, 3 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Green Color, Pin Height 6.3mm,
Digit Height 0.56inch
OASISTEK7 Segment3 Green 0.56 Common Cathode Common Digits White Diffused 3000 ucd 2.2V Single Color,Green Black
0010-0277-7TOD-5261AME-B 1,61336.52PB-FreeRoHS7-Segment, 2 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Ultra-Orange Color,
Pin Height 6.3mm, Digit Height 0.56inch
OASISTEK7 Segment2 Orange 0.56 Common Cathode Individual Digits White Diffused 15524 ucd 2V Single Color,Ultra Orange Black
0010-0321-4TOS-1106FMEMG-B 13451.67PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Anode, Black Face,
White Segment, Ultra Orange/Ultra Green Color,
Pin Height 4.8mm, Digit Height 1.0inch
OASISTEK7 Segment1 Orange/Green 1 Common Anode Common Digits White Diffused 26.5 mcd 4V Dual Color,Ultra Orange/Ultra Green Black
0010-0360-7TOD-5261HMR-B 2,33736.17PB-FreeRoHS7-Segment, 2 Digit, Common Anode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 1.6mm,
Digit Height 0.56inch
OASISTEK7 Segment2 Red 0.56 Common Anode Common Digits White Diffused 15.5 mcd 2V Single Color,Ultra Red Black
0010-0395-4TOD-2281BG-6G 324.24PB-Free7-Segment, 2 Digit, Common Anode, Gray Face,
Green Segment, Green Color, Pin Height 17.0mm,
Digit Height 0.28inch
OASISTEK7 Segment2 Green 0.28 Common Anode Common Digits Green Diffused 5.8 mcd 2.2V Single Color,Green Gray
0010-0530-5TOS-3122BMG-9N-1 2,00223.09PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Anode, Gray Face,
White Segment, Ultra-Green Color,
Pin Height 7.8mm, Digit Height 0.32inch
OASISTEK7 Segment1 Green 0.32 Common Anode Individual Digits White Diffused 15.5 mcd 2V Single Color,Ultra Green Gray
0010-0544-1TOT-3301AMRL-B 31931.25PB-FreeRoHS7-Segment, 3 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 6.10mm
Digit Height 0.30inch
OASISTEK7 Segment3 Red 0.30 Common Cathode Common Digits White Diffused 15524 ucd 2V Single Color,Ultra Red Black
0010-0572-7TOS-1106AMRL-B 1,12947.72PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 4.8mm,
Digit Height 1.0inch
OASISTEK7 Segment1 Red 1 Common Cathode Individual Digits White Diffused 21937 ucd 2V Single Color,Ultra Red Black
0010-0573-0TOD-5261AMRL-B 7,81120.27PB-FreeRoHS7-Segment, 2 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 6.3mm,
Digit Height 0.56inch
OASISTEK7 Segment2 Red 0.56 Common Cathode Individual Digits White Diffused 15524 ucd 2V Single Color,Ultra Red Black
0010-0574-3TOS-23101BMRL-N 14113.60PB-Free7 Segment,1 Digit,Common Anode 2.3 inch
Ultra Red Color, Gray Face, White Segment
OASISTEK7 Segment1 Red 2.30 Common Anode Individual Digits White Diffused 21937 ucd 8V Single Color,Ultra Red Gray
0010-0581-8TOS-12101BMRL-B 39254.62PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Anode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 5.8mm,
Digit Height 1.2inch
OASISTEK7 Segment1 Red 1.20 Common Anode Individual Digits White Diffused 13500 - 39489 ucd 4V Single Color,Ultra Red Black
0010-0583-4TOS-5161AMRL-B 5,50319.94PB-FreeRoHS7-Segment, 1 Digit, Common Cathode, Black Face,
White Segment, Ultra-Red Color, Pin Height 6.3mm,
Digit Height 0.56inch
OASISTEK7 Segment1 Red 0.56 Common Cathode Individual Digits White Diffused 13500 - 39489 ucd 2V Single Color,Ultra Red Black