×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Card Reader & Barcode Scanner
Items for Card Reader & Barcode Scanner
Narrow your selection below
 
Type
Feature
Interface
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeInterfaceVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1003-0002-1CR1300-U 0908.90PB-FreeRoHSMini Magnetic Stripe Card Reader, All 3 Tracks can
set to 75/210 BPI, Operation Speed 10 to 150cm/sec
Head Function 1.5mm.(Read only), USB Interface
Card ReaderUSB OCOM
1003-0004-5CR1300-C2 6612.90PB-FreeMini Magnetic Stripe Card Reader,Compatible with
Android System,All 3 Tracks can set to 75/210 BPI
Serial RS232 with Loose Wire Type
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0005-7CR1300-RU1 16772.50PB-FreeMini Magnetic Stripe Card Reader,Compatible with
Android System,All 3 tracks can set to 75/210 BPI
Serial RS-232 Interface and Powered by USB
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0008-3CR1300-C5 1871.90PB-FreeMini Magnetic Stripe Card Reader Compatible with
Android System,All 3 tracks can set to 75/210 BPI
Serial RS-232 Interface
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0009-5CR1300-C4 0999.80PB-FreeMini Magnetic Stripe Card Reader,Compatible with
Android System,All 3 Tracks can set to 75/210 BPI,
Serial RS-232 Interface (with DB9 Connector)
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0014-8F1200-C1 01,302.00PB-FreeRoHS1D Fixed CCD Barcode Scanner 300 Scans/Second
Read Bar-Codes on Electronic Screen
RS-232 Interface (Housing Connector)
Barcode ScannerRS-232 OCOM
1003-0022-7F1201-C1 01,561.00PB-FreeRoHSFixed CCD Barcode Scanner 300 Scan/Sec
Barcode ScannerRS-232 OCOM
1003-0023-9CR1300-C5-T3 28576.10PB-FreeRoHSMini Magnetic Stripe Card Reader,Compatible with
Android System,Only Track 3 Available
Serial Interface
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0024-1F1201-U 01,561.00PB-FreeRoHSFixed CCD Barcode Scanner 300 times / sec (max),
LED (622nm-628nm), Resolution 2500, USB Interface,
Cable Line Standard is more than 50m.
Barcode ScannerUSB OCOM
1003-0028-9F2200-C2 13,374.00PB-FreeRoHSFixed 1D/2D Barcode Scanner,4 mm Scanning Accuracy
Barcode on Screen and Color Barcode Readability,
Omni-Directional Scanning,RS232 Interface
Barcode ScannerRS-232 OCOM
1003-0030-6OCBS-F1202-U 11,629.00PB-FreeRoHS1D Fixed CCD Barcode Scanner, 500 Scans/sec
32-bit ARM Cortex-M3 MCU, Scanning Width 5-30cm.
4mil Scanning Resolution, USB Interface
Barcode ScannerUSB OCOM
1003-0031-8CR003IC-C1 12,542.00PB-FreeRoHSMagnetic Stripe and IC Card Combo Reader
All 3-track (0.76-1.2mm.),IC Card Thickness 0.75mm
RS-232 Interface (2x4 Pins Housing Connector)
Card ReaderRS-232 OCOM
1003-0032-1OCBS-F1202-C1 01,629.00PB-FreeRoHS1D Fixed CCD Barcode Scanner, 500 Scans/sec
32-bit ARM Cortex-M3 MCU, Scanning Width 5-30cm.
TTL (RS-232) Interface (Housing Connector)
Barcode ScannerTTL OCOM
1089-0001-1RT103101 12,916.001D OEM Barcode Scan Module,500 Scan-Rate/Second
RS-232 Interface
Barcode ScannerRS-232 RTSCAN
1094-0012-3CRT-288C001-HCBY 103,937.00PB-FreeRoHSDIP Card Reader with Bezel,RS232/USB(Auto Detect),
Customer Feedback LED,Integrated Shutter Assembly
Magnetic Stripe,RFID and IC Cards,DC 12V±10%
Card ReaderRS-232/USB CREATOR