×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Debugger, Emulator, In-Circuit Programmer
Items for Debugger, Emulator, In-Circuit Programmer
Narrow your selection below
 
Application
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionApplicationVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0001-0139-1MB2146-410A-01-E 02,253.50PB-FreeRoHSStarter Kit for MB95200H F2MC-8FX Family
with BGMA Debugger
Cypress F2MCCYPRESS (SPANSION)
0035-1098-5DV164035 03,887.20MPLAB ICD3 In-Circuit Debugger/Programmer
Microchip PICMICROCHIP
0035-1235-2PG164130 02,700.00PB-FreeRoHSPICkit 3 In-Circuit Debugger/Programmer
for MPLAB X IDE
Microchip PIC,dsPICMICROCHIP
0035-2184-7PG164140 183,199.00PB-FreeRoHSMPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger/Programmer
for PIC and dsPIC Flash MCU,Serial Wire Debug,JTAG
USB Interface,Compatible with MPLAB X IDE Ver4.15
Microchip PIC,dsPICMICROCHIP
0035-2226-7PG164100 61,599.00PB-FreeRoHSMPLAB Snap In-Circuit Debugger/Programmer
for PIC,AVR, SAM,dsPIC DSC,Portable USB-powered
Support 4-Wire JTAG and Serial Wire Debug
PIC,dsPIC,AVR,SAMMICROCHIP
0057-0114-2S5U1C17001H3100 46,300.00PB-FreeRoHSICDmini Ver. 3.0 Emulator (Debugger) for Epson
S1C17 Family, USB Host Interface, Target System
Interface 2.54mm-Pitch 10-Pin Connector
Epson S1C17EPSON
0059-0189-7ET-CAB-10PIN 490.00PC Link for AVR Board
AVR,CPLD,MCS-51,PICETT
0059-0366-0ET-CAP-LP4052 190.00ชุดพร้อมสาย DOWLOAD ใช้กับบอร์ด 10 PIN ET-89LP405
ต่อกับ PC ทาง DB 25 PIN PRINTER PORT
( P-CB-A-00018 )
MCS-51ETT
0059-0402-9ET-AVR-ISP 4208.80ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าตัว MCU ในตระกูล AVR ของ ATMEL
ผ่านขั้ว 10 PIN ET-PSPI
(P-ET-A-00282)
Atmel AVRETT
0059-0487-6ET-AVR-ISP-USB-V1 6850.00AVR Programmer Board ISP Interface
(P-ET-A-00320)
Atmel AVRETT
0059-0506-6ET-AVR-JTAG-USB-V1 2950.00Board Debugger and Programmer ATMEL
เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดและดีบัก
MCU ตระกูล AVR ของ ATMEL (P-ET-A-00319)
Atmel AVRETT
0059-0589-7ET-PGM PIC USB V2 6720.00Board Program PIC Compatible with PICKIT2
(P-ET-A-00357)
Microchip PICETT
0059-0600-3ET-ICDX V1.0 21,305.00In-Circuit Debugger and Programmer CPU
Compatible with ICD2
(P-ET-A-00361)
Microchip PICETT
0059-0744-6ET-AVR-ISP-MK2 10850.00AVR-ISP-MKII Programming Support all Atmel AVR
devices with ISP, PDI or TPI interface
(P-ET-A-00429)
Atmel AVRETT
0065-0336-8ATATMEL-ICE-BASIC 15,750.00PB-FreeRoHSATMEL ICE, Development Tool for Debugging and
Programming ARM Cortex-M Based Atmel SAM and
Atmel AVR MCU
Atmel AVR,ARMATMEL