×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Accessories
Items for Accessories
Narrow your selection below
 
Use With
Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionUse WithVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0543-0001-1BV20 CABLE_90CM 94960.09PB-FreeRoHSInterface Cable for BV20 Bill Acceptor,Length 90cm
BV20BONZONG
0806-0021-56003640KIT 02,268.00PB-FreeRoHSVAL364 USB Dongle and Cable
USB to Serial Communication for Microcoin Coin
Validators and GBA Banknote Readers
Microcoin,GBA BanknoteGBA
0855-0006-5BV20 CABLE 154.13 PB-FreeInterface Cable for BV20 Bill Acceptor
BV20ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0012-7CN00174 15290.60PB-FreeRoHSInterface Cable for BV20 Bill Acceptor
IDC Connector 2x8 Ways 2.54mm Pitch
Length 36cm (±2mm)
BV20ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0013-1PA01081 351,215.00PB-FreeRoHSIF17 USB Interface Converter used for Interfacing
between ITL Devices and Host Machines using USB
NV200ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0017-2CN00389 18683.30PB-FreeRoHSSMART Hopper Interface Power Supply Unit Cable
SMART HopperITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0018-5CN00385 16357.70PB-FreeRoHSSMART Hopper SSP User Interface Cable Assembly
(For use with IF17,IF18)
SMART HopperITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0019-8CN00397 22840.40PB-FreeSMART Payout to Host Assembly
SMART PayoutITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0020-5CN00398 10820.50PB-FreeDual eSSP Interface Cable for SMART Payout
and SMART Hopper
SMART Payout,SMART HopperITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0022-1CN00292 0301.90SSP to Binary Interface Cable
for NV9/NV11/NV200 and IF17-SSP to USB
NV9,NV11,NV200,IF17ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0023-4CN00392 14523.90PB-FreePower and USB Communication Cable,
USB 2.0 Compliant Type A to 16 Way Header Cable,
Approx. Length 1550 cm.
NV9 USBITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0026-3WR00147 0397.40PB-FreeRoHSSMART Payout to NV200 Adaptor
NV200ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0027-6CN00496 9442.20PB-FreeSMART Hopper to ccTalk Coin Mech(3.5 inch)
Cable,Approximate Length 995mm
SMART HopperITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0029-2PA00650 0493.70Standard Lock for NV200, BV100, and SMART Hopper
NV200,BV100,SMART HopperITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0040-1PA00188 3283.30 Vertical up Bezel for NV9 Note Validator with -
Slide-in or Clip on Cashbox.
NV9 USB+ITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)