×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Regulator - DC-DC Switching Regulators
Items for Regulator - DC-DC Switching Regulators
Narrow your selection below
 
Topology
Output Type
Output Voltage
Output Current
Input Voltage(Max)
Frequency-Switching
Tolerance
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionOutput VoltageOutput CurrentInput Voltage(Max)Output TypeTopologyToleranceFrequency-SwitchingEfficiencyMounting TypePackage / CaseMFR PackagePackagingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0035-1840-1MCP16251T-I/CH 2,77927.22RoHSPFM/PWM Synchronous Boost Regulator with
True Load Disconnect Option,Low Quiescent Current
Adjust Output 1.8V-5.5V,Switching Frequency 500kHz
1.8V ~ 5.5V 250mA5.5V Adjustable Synchronous Step Up (Boost) - 500kHz 96% Surface Mount SOT-23-6SOT-23-6 TAPE & REELMICROCHIP
0035-1845-1MCP1642B-33I/MS 38045.39PB-FreeRoHSSynchronous Boost Regulator 3.3V/600mA
1MHz Fixed Frequency,0.65V Startup Voltage
True Output Disconnect on EN pin pulled low
3.3V 600mA5.5V Positive Fixed Synchronous Step Up (Boost) - 1MHz 96% Surface Mount SOP-8MSOP-8 TUBEMICROCHIP
0035-1846-2MCP1642B-50I/MS 057.49PB-FreeRoHSSynchronous Boost Regulator 5V/1A
1MHz Fixed Frequency,0.65V Startup Voltage
True Output Disconnect on EN pin pulled low
5V 1A5.5V Positive Fixed Synchronous Step Up (Boost) - 1MHz 96% Surface Mount SOP-8MSOP-8 TUBEMICROCHIP
0035-1849-8LM2576-12WT 2,40078.62PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 12V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
12V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 88% Through Hole TO-220-55-LEAD TO-220 (T) TUBEMICROCHIP
0035-1850-3LM2576-12WU 55293.94PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 12V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
12V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 88% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TUBEMICROCHIP
0035-1851-5LM2576-3.3WT 27360.11PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 3.3V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
3.3V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 75% Through Hole TO-220-55-LEAD TO-220 (T) TUBEMICROCHIP
0035-1852-7LM2576-3.3WU 094.80PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 3.3V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
3.3V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 75% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TUBEMICROCHIP
0035-1853-9LM2576-5.0WT 1,86360.11PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 5V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
5V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 82% Through Hole TO-220-55-LEAD TO-220 (T) TUBEMICROCHIP
0035-1854-1LM2576-5.0WU 093.00PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 5V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
5V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 82% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TUBEMICROCHIP
0035-1855-3LM2576WT 2,07273.47PB-Free3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V Adjustable
52kHz Fixed Frequency,4V to 40V Input Voltage
1.23V ~ 37V 3A45V Adjustable Non-Synchronous Step Down (Buck) ±2% 52kHz 80% Through Hole TO-220-5TO-220 TUBEMICROCHIP
0035-1856-5LM2576WU 54783.93PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V Adjustable
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
1.23V ~ 37V 3A45V Adjustable Non-Synchronous Step Down (Buck) ±2% 52kHz 80% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TUBEMICROCHIP
0035-1906-4LM2576WU-TR 16783.60PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 1.23V to 37V Adjustable
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
1.23V ~ 37V 3A45V Adjustable Non-Synchronous Step Down (Buck) ±2% 52kHz 82% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TAPE & REELMICROCHIP
0035-1907-6LM2576-5.0WU-TR 94694.80PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 5V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
5V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 82% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TAPE & REELMICROCHIP
0035-1908-8LM2576-3.3WU-TR 1,21586.90PB-FreeRoHS3A Step-Down Regulator 3.3V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
3.3V 3A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 75% Surface Mount D2PAK-5 (TO-263)D2PAK-5 (TO-263) TAPE & REELMICROCHIP
0035-1955-7LM2575-3.3WT 9175.41PB-FreeRoHS1A Step-Down Regulator 3.3V Fixed Output
52kHz Fixed Frequency,Input Voltage 45V Max.
3.3V 1A45V Positive Fixed Non-Synchronous Step Down (Buck) ±3% 52kHz 75% Through Hole TO-220-5TO-220-5 TUBEMICROCHIP