×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Programmable Logic Controller(PLCs)
Items for Programmable Logic Controller(PLCs)
Narrow your selection below
 
Series
Number of Input
Number of Output
Number of Analog Input
Number of Analog Output
Output Type(Relay/Transistor)
Power Supply
Program Memory
Communication
Product Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesNumber of InputNumber of OutputNumber of Analog InputNumber of Analog OutputOutput Type(Relay/Transistor)Power SupplyProgram MemoryCommunicationProduct TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0123-5DVP14EC00R3 43,260.60RoHSDVP-EC3 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 14,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC38 6 - - Relay 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0124-7DVP14EC00T3 42,695.70PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 14,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC38 6 - - Transistor 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0125-9DVP20EC00R3 13,763.20PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 20,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC312 8 - - Relay 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0126-1DVP20EC00T3 33,763.20PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 20,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC312 8 - - Transistor 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0127-3DVP30EC00R3 24,466.00PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 30,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC318 12 - - Relay 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0128-5DVP30EC00T3 34,466.00PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 30,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC318 12 - - Transistor 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0129-7DVP40EC00R3 24,647.30PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 40,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC324 16 - - Relay 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0130-2DVP40EC00T3 25,175.80PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 40,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC324 16 - - Transistor 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0131-4DVP60EC00R3 46,566.00PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 60,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC336 24 - - Relay 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0132-6DVP60EC00T3 27,228.90PB-FreeRoHSDVP-EC3 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 60,Program Capacity 4K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-EC336 24 - - Transistor 100 - 240Vac 4kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0133-8DVP16ES200R 54,288.90PB-FreeRoHSDVP-ES2 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 16,Program Capacity 16K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-ES28 8 - - Relay 100 - 240Vac 16kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0134-1DVP16ES200T 44,288.90PB-FreeRoHSDVP-ES2 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 16,Program Capacity 16K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-ES28 8 - - Transistor 100 - 240Vac 16kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0135-2DVP24ES200R 24,876.20PB-FreeRoHSDVP-ES2 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 24,Program Capacity 16K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-ES216 8 - - Relay 100 - 240Vac 16kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0136-4DVP24ES200T 24,437.30PB-FreeRoHSDVP-ES2 Series PLC,Transistor Output,100-240Vac,
I/O Points 24,Program Capacity 16K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-ES216 8 - - Transistor 100 - 240Vac 16kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA
0290-0137-6DVP40ES200R 16,811.70PB-FreeRoHSDVP-ES2 Series PLC,Relay Output,100-240Vac,
I/O Points 40,Program Capacity 16K steps,
Built-in RS-232 and RS-485 Ports
DVP-ES224 16 - - Relay 100 - 240Vac 16kStep RS-232,RS-485 PLC DELTA