บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด
เรียน ลูกค้าทุกท่านทราบ เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 2 พ.ค. 59 บริษัทฯ หยุดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ ทางบริษัทฯ จึงขอเลื่อนการส่งสินค้าทางไปรษณีย์ EMS เป็นวันอังคารที่ 3 พ.ค. 59
Go to mfr Fluke
Sign in
User ID
Password
Forgot password?
E-Newsletter
Email Address
Cancel E-newsletter
1
2
3
4
5
6
7
8
New Products
TSL12SM-LF
Light to Voltage Converter Sensor. Linear output voltage depends on light intensity. IC responds to light in the range between 320 nm and 1050 nm.
Microchip Micrel
Step Down Switching Regulator. Compatible with legacy LM2576-xx Switching Regulator. Available on 3.3V, 5.0V, 12V, and 15V
BD555BKFV-E2
Rohm AC/DC Controller IC for mains dimmable LED lighting. Fixed Frequency,Dynamic Load Current Controller for Dimmable retro-fit LED Lighting.
Microchip MCP1642,MCP16251
Synchronous DC-DC Step-Up Converters. Output voltage 3.3-5.0 Volt@1A maximum current, Low start-up voltage at 0.65 Volt.
FPDB40PH60B ,FPDB60PH60B Advanced PFC SPM® 3 module providing a fully-featured, high-performance Bridgeless PFC input power stage for consumer,and industrial applications.
Microchip RN4677 Bluetooth 4.0 Dual Mode Module.
Support Bluetooth Classic (BR/EDR) and Low Energy(LE). Easy to configure with ASCII command via UART interface.
PIC16F1527-I/PT64-Pin Flash Microcontrollers with XLP Technology. Operate 16 MHz @ VDD 1.8V.Include Temperature Indicator Module.
PKGS-25SXAP1-R
Bimorph Piezo Shock Sensor. Detected both accelerate and shock as electrical signal. Primary Axis 25°, Resonant Frequency 27 KHz.
FTP-638WSL110#10-R Fujitsu High Speed Thermal Printer. Printing Speed 80mm/s. Paper width 3 Inch. Bluetooth and IrDA Interface.
TSOP75238WTR IR Receiver Modules for Remote Control Systems Built-In Internal Filter and the new AGC4, optimized for long burst codes.
RPI H5A Single-Phase Transformerless Solar Inverter 5kVA with 2MPP Tracker,230VAC/21.7A
FLUKE 376FC
Fluke True-RMS Wireless Clamp Meter,Measure AC/DC Current maximum 1000A. Support Fluke Connect (R)
FLUKE 3000FC-IND
Fluke Wireless Industrial System Includes Multimeter, 3 x iFlex Clamp Meter, 1 x AC Voltage Meter,Compatible with Fluke Connect(R) Mobile App
FLUKE 3000FC
Wireless Digital Multimeter. AC/DC Voltage, AC/DC Current, Frequency, Continuity, Resistance, Diode Test, Capacitance.
HIOKI-3286-20
Voltage, Current, Power factor, Phase angle, Reactive Factor, overall Harmonic Distortion Factors, Harmonics of current and voltage up to 20th order.