×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
EV Charger Cable
Items for EV Charger Cable
Narrow your selection below
 
Type
Cable Length
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeCable LengthVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0330-0457-1MEAC-S-016A-V-03-5.0M-10A(H) 262,951.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector, 250Vac/16A, 1-Phase,
Reference Standard IEC 62196-2:2016, 5m Wire,
Cable 3x2.5mm.sq+1x0.75mm.sq, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0458-2MEAC-S-032A-V-03-5.0M-10A(H) 2,0162,584.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector, 250Vac/32A, 1-Phase,
Reference Standard IEC 62196-2:2016, 5m Wire,
Cable 3x6mm.sq+1x0.75mm.sq, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0481-7MEAC-T-032A-V-03-5.0M-10A(H) 03,067.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector, 440Vac/32A, 3-Phase,
Reference Standard IEC 62196-2:2016, 5m Wire,
Cable 5x6mm.sq+1x0.75mm.sq, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0558-6MEAC-T-032A-V1-03-7.0M-30A(H) 54,812.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector, 440Vac/32A, 3-Phase,
Reference Standard IEC 62196-2:2016, 7m Wire,
Cable 5x6mm.sq+1x0.75mm.sq, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0559-8MEAC-S-032A-V-03-7.0M-10A(H) 03,835.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector, 250Vac/32A, 1-Phase,
Reference Standard IEC 62196-2:2016, 7m Wire,
Cable 3x6mm.sq+1x0.75mm.sq, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0560-3MEAC-S-032A-V1P1-03-7.0M-30A(H1863,886.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector and Type 2 EV Power
Supply Plug, 250Vac/32A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 7m Wire, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0565-3MHAC-S-016A-VP1-03-7.0M-31A(H)303,774.00PB-FreeRoHSType 1 EV Vehicle Connector and Type 2 Power
Supply Plug, 250Vac/16A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 7m Cable, Black Color, IP54
Type 1(SAE J1772)/Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0566-5MHAC-S-032A-VP1-03-7.0M-31A(H)994,444.00PB-FreeRoHSType 1 EV Vehicle Connector and Type 2 Power
Supply Plug, 250Vac/32A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 7m Cable, Black Color, IP54
Type 1(SAE J1772)/Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0567-7MHAC-S-032A-VP1-03-5.0M-31A(H)984,025.00PB-FreeRoHSType 1 EV Vehicle Connector and Type 2 Power
Supply Plug, 250Vac/32A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 5m Cable, Black Color, IP54
Type 1(SAE J1772)/Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0568-9MHAC-S-016A-VP1-03-5.0M-31A(H)303,483.00PB-FreeRoHSType 1 EV Vehicle Connector and Type 2 Power
Supply Plug, 250Vac/16A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 5m Cable, Black Color, IP54
Type 1(SAE J1772)/Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0573-2MEAC-T-032A-V1P1-03-5.0M-31A(H115,072.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector and Type 2 EV Power
Supply Plug, 440Vac/32A, 3-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 5m Wire, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0574-4MEAC-T-032A-V1P1-03-7.0M-30A(H06,834.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector and Type 2 EV Power
Supply Plug, 440Vac/32A, 3-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 7m Wire, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)7m DEGSON
0330-0653-1RM-EBBH-2006-M-L1000-00A(H) 01,108.00PB-FreeRoHSEBBH 72V/120A Power Plug with 1m Cable
-1m DEGSON
0330-0774-2MEAC-S-032A-V1P1-03-5.0M-30A(H103,722.00PB-FreeRoHSType 2 EV Vehicle Connector and Type 2 EV Power
Supply Plug, 250Vac/32A, 1-Phase, Standard
IEC 62196-2:2016, 5m Wire, Black Color, IP54
Type 2(IEC 62196-2)5m DEGSON
0330-0790-1RM-EBBH-2002-M-L960-00A(H) 0796.00PB-FreeRoHSEBBH Power Plug 72V/120A, Cable Length 960mm,
2 Power Line 4AWG and 2 Signal Line 22AWG
(No.5 Green and No.7 Yellow Color).
-0.96m DEGSON