×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
AC, DC Motors and Gear Motors
Items for AC, DC Motors and Gear Motors
Narrow your selection below
 
Type
Power-Rated
Torque (Kg-cm)
Ratio
Voltage-Rated
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorTypeFunctionPower-RatedTorque (Kg-cm)RatioVoltage-RatedPackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0059-0237-6ET-SERVO-PICO+/STD 01,050.00Servo Motor Model PICO/STD/JR
ETTDC Motor Servo- 0.7,0.84 - 4.8V,6V BOX
0059-0759-5ET-SERVO-S666/FET/STD 21,490.00DC Servo Motor Model S666/FET/STD
Oiliness Bearing
(A-MO-M-00127)
ETTDC Motor Servo- 18,24 - 4.8V,6V BOX
0265-0005-6AJK-B12A2706 1166.90PB-FreeRoHSDC Mini Air Pump 12VDC, Air Flow 2.5LPM
Rate Current 350 mA, Maximum Pressure 100kPa
Pipe Diameter 4.2mm, Dimension 27mmx58mm.
XIAMEN AJKDC Motor Air Pump- - - 12V TRAY
0290-0278-4ECM-B3M-C20807RS1 76,885.20PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Incremental,Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft,W/O Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo750W 24.49(2.4 N-m) - 220VAC BOX
0290-0300-1ECM-B3M-CA0604RS1 56,906.90PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Absolute,Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo400W 12.96(1.27 N-m) - 220VAC BOX
0290-0301-3ECM-B3M-CA0807RS1 57,840.70PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Absolute,Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo750W 24.49(2.4 N-m) - 220VAC BOX
0290-0302-5ECM-B3M-EA1310RS1 49,501.10PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/2000rpm,24bit Absolute,Frame 130mm.
Output 1kW, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo1kW 48.67(4.77 N-m) - 220VAC BOX
0290-0303-7ECM-B3M-C20604RS1 56,241.90PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/3000rpm,24bit Incremental,Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo400W 12.96(1.27 N-m) - 220VAC BOX
0290-0304-9ECM-B3M-E21310RS1 18,593.20PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series,Medium
Inertia,220V/2000rpm,24bit Incremental,Frame 130mm
Output 1kW, Keyway Shaft,without Brake,Oil Seal
DELTAAC Motor Servo1kW 48.67(4.77 N-m) - 220VAC BOX
0290-0416-1ECM-B3M-CA0604SS1 610,640.00PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/3000rpm, 24bit Absolute, Frame 60mm.
Output 400W, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAAC Motor Servo400W 12.96(1.27 N-m) - 220VAC BOX
0290-0417-2ECM-B3M-CA0807SS1 411,039.70PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/3000rpm, 24bit Absolute, Frame 80mm.
Output 750W, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAAC Motor Servo750W 24.49(2.4 N-m) - 220VAC BOX
0290-0418-4ECM-B3M-EA1310SS1 215,869.70PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
Output 1KW, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAAC Motor Servo1kW 48.67(4.77 N-m) - 220VAC BOX
0290-0419-6ECM-B3M-EA1315RS1 312,310.20PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
1.5KW, Keyway Shaft, without Brake, Oil Seal
DELTAAC Motor Servo1.5kW 73.01(7.16 N-m) - 220VAC BOX
0290-0420-1ECM-B3M-EA1315SS1 217,939.60PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 130mm
Output 1.5KW, Keyway Shaft, with Brake/Oil Seal
DELTAAC Motor Servo1.5kW 73.01(7.16 N-m) - 220VAC BOX
0290-0421-3ECM-B3M-EA1820RS1 319,789.70PB-FreeRoHSElectronic Commutation Motor B3 Series, Medium
Inertia, 220V/2000rpm, 24bit Absolute, Frame 180mm
Output 2KW, Keyway Shaft, without Brake, Oil Seal
DELTAAC Motor Servo2kW 97.38(9.55 N-m) - 220VAC BOX