×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Gate Driver
Items for Gate Driver
Narrow your selection below
 
Voltage-Supply
Current - Peak
Delay Time On/Off
Number of Drivers
High Side Voltage(Bootstrap)
Input Type
Gate Type
Driven Configuration
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCase StyleVoltage-SupplyCurrent - PeakDelay Time On/OffNumber of DriversInput TypeGate TypeDriven ConfigurationMounting TypePackage / CaseMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0035-0277-8TC4429CAT 11598.92PB-Free6A , HIGH SPEED MOSFET DRIVER
MICROCHIPTO-220 4.5V ~ 18V6A 55ns/55ns 1 Inverting MOSFET Low-Side Through Hole TO-220-5TO-220-5 TUBE
0035-0366-6TC4427EOA 054.11PB-Free1.5AMP, DUAL HIGH SPEED
MICROCHIPSOIC 18V1.5A 20ns/40ns 2 Non-Inverting MOSFET Low-Side Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-0664-5TC4422AVOA 141104.20PB-FreeNON-INVERT MOSFET DRIVER 18V/9A
MICROCHIPSOIC 4.5V ~ 18V10A 38ns/42ns 2 Non-Inverting IGBT,MOSFET Low-Side Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TUBE
0035-0819-0TC4427ACPA 25361.19PB-FreeDUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS 1.5A
MICROCHIPDIP 18V1.5A 30ns/30ns 2 Non-Inverting MOSFET Low-Side Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0035-0972-8TC4428ACPA 12348.31PB-Free1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
MICROCHIPDIP 4.5V ~ 18V1.5A 30ns/30ns 2 Inverting and Non-Inverting MOSFET Low-Side Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0035-1071-6TC4427ACOA713 048.95PB-FreeRoHS1.5A DUAL HIGH-SPEED POWER MOSFET DRIVERS
MICROCHIPSOIC 4.5V ~ 18V1.5A 30ns/30ns 2 Non-Inverting MOSFET Low-Side Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0035-1452-1TC4426AEOA713 2,37654.11PB-Free1.5A Dual High-Speed Power Mosfet Drivers
Two Inverting Drivers, ESD Protection 4kV
MICROCHIPSOIC 4.5V ~ 18V1.5A 30ns/30ns 2 Inverting MOSFET Low-Side Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL
0083-0517-5L6391D 48887.47PB-FreeRoHSHigh Voltage High and Low-Side Driver 600V
290mA Source/ 430mA Sink
Supply Voltage 12.5V -20V
ST MICROELECTRONICSSOIC 12.5 ~ 20V430mA 125ns/125ns 2 Inverting and Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side and Low-Side Surface Mount SOIC-14SOIC-14 TUBE
0123-0593-6FAN7842MX 1031.93PB-FreeRoHSIC High and Low Side Gate Driver, 200V Max, 350mA
Non-Inverting Input
ONSEMI / FAIRCHILDSOIC 10V ~ 20V350mA 170ns/200ns 2 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side and Low-Side Surface Mount SOP-8SOP-8 TAPE & REEL
0129-0055-3IR2153PBF 1,43721.21PB-FreeIC Self-Oscillating Half-Bridge Driver
IR/INFINEON/VISHAYDIP 10V ~ 15.6V200mA - 2 - MOSFET High-Side and Low-Side Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0129-0085-5IR2110PBF 074.98PB-FreeHigh and Low Side Driver
IR/INFINEON/VISHAYDIP 20V2A 120ns/94ns 2 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side and Low-Side Through Hole PDIP-14PDIP-14 TUBE
0129-0090-4IR2111PBF 158.57PB-FreeRoHSIC Half Bridge Driver Voffset = 600V,Vout = 10-20V
IR/INFINEON/VISHAYDIP 10V ~ 20V250mA 750ns/150ns 2 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side and Low-Side Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0129-0094-6IR2113PBF 076.09PB-FreeRoHSPower MOSFET Driver High and Low, 2A , 600V Max
IR/INFINEON/VISHAYDIP 20V2A 120ns/94ns 2 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side and Low-Side Through Hole PDIP-14PDIP-14 TUBE
0129-0116-5IR2127PBF 52252.84PB-FreeHigh Voltage, High Speed Power MOSFET
and IGBT Driver 600V
IR/INFINEON/VISHAYDIP 12V ~ 20V250mA 200ns/150ns 1 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side or Low-Side Through Hole PDIP-8PDIP-8 TUBE
0129-0170-1IR2127STRPBF 81530.44Current Sensing Single Channel Driver
High Voltage,High Speed Power MOSFET,IGBT Driver
IR/INFINEON/VISHAYSOIC 12V ~ 20V250mA 200ns/150ns 1 Non-Inverting IGBT,MOSFET High-Side or Low-Side Surface Mount SOIC-8SOIC-8 TAPE & REEL