×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Soldering
 
ATTEN
ES-P/N
1236-0174-5

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 10mm. x 10mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
142.90
5
>
130.90
10
>
126.10
Stock on hand    
3

ATTEN
ES-P/N
1236-0175-7

Hot Air Nozzle, for QFP Body Size 14mm. x 14mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
147.00
5
>
134.60
10
>
129.70
Stock on hand    
6

ATTEN
ES-P/N
1236-0176-9

Hot Air Nozzle, Nozzle Diameter 4.4mm.
Nozzle Option for Hot Air Station AT850D AT852D
and AT8502D
Unit Price:
62.79
Discount: off
Save:
3.14
Net Price:
59.65
Stock on hand    
9

ATTEN
ES-P/N
1236-0177-1

Hot Air Nozzle, Nozzle Option for Hot Air Station
AT850D AT852D and AT8502D
Qty.Break
THB
1
>
62.79
5
>
56.18
10
>
53.87
Stock on hand    
9

ATTEN
ES-P/N
1236-0180-1

Nozzle Converter for All Nozzles of AT-852D,
AT-850D and AT-8502D
Qty.Break
THB
1
>
152.50
5
>
139.60
10
>
134.50
Stock on hand    
11

ATTEN
ES-P/N
1236-0121-4

50W Soldering Iron
Applicable for AT-937, AT-8502D and AT8586(V3.0)
Qty.Break
THB
1
>
324.60
5
>
299.70
Stock on hand    
13

ATTEN
ES-P/N
1236-0160-4

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 1.5m.
Qty.Break
THB
1
>
41.86
5
>
36.42
10
>
34.74
Stock on hand    
148

ATTEN
ES-P/N
1236-0161-6

Solder Wick, Width 0.8mm, Length 2m.
Qty.Break
THB
1
>
60.70
5
>
54.31
10
>
52.07
Stock on hand    
36

ATTEN
ES-P/N
1236-0062-4

Solder Wick,Width 1.5mm,Length 1.5m
Qty.Break
THB
1
>
46.27
5
>
40.25
10
>
38.40
Stock on hand    
87

ATTEN
ES-P/N
1236-0163-1

Solder Wick, Width 2.0mm, Length 2m.
Qty.Break
THB
1
>
66.28
5
>
59.30
10
>
56.86
Stock on hand    
79