×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Contactors
Items for Contactors
Narrow your selection below
 
Type
Coil Voltage
Contact Rating
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeCoil VoltageContact RatingVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1038-0244-6EVC-AB-250 43,115.00PB-FreeRoHSVehicle DC Contactor, 12VDC Single Coil, Contact
Form SPST - Normally Open, Rated Voltage/
Current 750Vdc/250A, Coil Terminal Connector
Contactor12VDC 250A EATON BUSSMANN
1600-0021-5DILM32-XHI11 20150.80PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 2 Pole, Contact 1 N/O
and 1 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILM7/9/12/15/17/25/32/38-10
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0025-3DILA-XHI22 20228.80PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 4 Pole, Contact 2 N/O
and 2 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILA, DILM7 - DILM38
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0039-4DILEM-10-G(24VDC) 19712.40PB-FreeRoHSContactor, 24Vdc, 3 Pole, With Auxiliary Contact,
Rated Operational Current (AC-3) 9A at 380/400V
Contactor24VDC 9A EATON ELECTRIC
1600-0044-7DILER-40-G(12VDC) 20712.40PB-FreeRoHSContactor Relay, 12Vdc, Contact 4 N/O,
Rated Operational Current (AC-15) 3A at
380/400V/415V
Contactor12VDC 3A EATON ELECTRIC
1600-0055-2DILM150-XHI22 20291.20PB-FreeRoHSAuxiliary Contact Module, 4 Pole, Contact 2 N/O
and 2 N/C, Operational Voltage 500Vac, Current 4A
at 380/415V, For DILM40 - DILM170
Auxiliary Contact- 4A EATON ELECTRIC
1600-0057-6DILEM-01-G(24VDC) 20712.40RoHSContactor, 24Vdc, 3 Pole, With Auxiliary Contact,
Rated Operational Current (AC-3) 9A at 380/400V
Contactor24VDC 9A EATON ELECTRIC
1600-0058-8DILA-22(230V50HZ,240V60HZ) 20572.00PB-FreeRoHSContactor Relay, 230V 50Hz/240V 60Hz, Contact
2 N/O and 2 NC, Rated Operational Current (AC-15)
4A at 380/400V/415V
Contactor230VAC 4A EATON ELECTRIC
1600-0071-1DILM38N-XTM003 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, On-Delayed 0.1-3s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0072-2DILM38N-XTB030 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, Off-Delayed 0.1-30s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0073-4DILM38N-XTM030 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, On-Delayed 0.1-30s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0074-6DILM38N-XTM180 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, On-Delayed 10-180s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0075-8DILM38N-XTB180 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, Off-Delayed 10-180s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0076-1DILM38N-XTB003 5608.40PB-FreeRoHSPneumatic Time Delay Module, Off-Delayed 0.1-3s,
For use with DILM7-N - DILM38-N
Time Delay Module- - EATON ELECTRIC
1600-0077-2DILM38N-XMV 552.00PB-FreeRoHSMechanical Interlock, Mechanically Linking
Contactors, For use with DILM7-N - DILM38-N
Interlock- - EATON ELECTRIC