×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Soldering Stations
Items for Soldering Stations
Narrow your selection below
 
Power (Watt)
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionPower (Watt)Vendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1236-0001-4AT937 101,449.00PB-FreeRoHSConstant Temperature Controllable Soldering
Station 50W,ESD Safe
Temperature Range 200°C to 480°C
50WATTEN
1236-0003-8ST-60 272,534.00PB-FreeRoHSSoldering Station 60W,Automatic Standby,Shutdown
with Smart Time Setting,Temperature Locking
Temperature Range 150°C to 450°C
60WATTEN
1236-0004-1ST-80 643,023.85PB-FreeRoHSSoldering Station 80W,Automatic Standby,Shutdown
with Smart Time Setting,Temperature Locking
Temperature Range 150°C to 480°C
80WATTEN
1236-0007-6AT938D 192,199.00PB-FreeRoHSConstant Temperature and Adjustable Digital
Soldering Station 60W,ESD Safe
Temperature Range 150°C to 450°C
60WATTEN
1236-0008-8AT980E 32,287.00PB-FreeRoHSConstant Temperature Controllable Digital
Soldering Station 80W,ESD Safe
Temperature Range 150°C to 480°C
80WATTEN
1236-0010-5GT-6150 012,160.00PB-FreeRoHSSingle Channel High-end smart unleaded
Soldering Station 150W
Temperature Range 150°C to 480°C
150WATTEN
1236-0012-9GT-6200 115,295.00PB-FreeRoHSDual Channel High-end smart unleaded
Soldering Station 200W
Temperature Range 150°C to 480°C
200WATTEN
1236-0015-5ST-100 874,478.30PB-FreeRoHSIntelligent and Lead-free Soldering Station 100W
Automatic Standby,Shutdown with Smart Time Setting
Temperature Range 150°C to 480°C
100WATTEN
1236-0085-6ST-965 42,714.15PB-FreeRoHSSoldering Station,Power 65W,Range 200~450°C
Temperature Locking,Auto-Standby and Shutdown
Setting, MCU Controlled Temperature Calibration
65WATTEN
1236-0106-8AT937A 351,566.00PB-FreeRoHS65W ESD Safe Constant Temperature Controllable
Soldering Station,MCU Controlled Temperature
Calibration with PID System,Range 200°C to 480°C
65WATTEN
1236-0107-1ST-2090D 131,216.00PB-FreeRoHS80W ESD Multifunctional Soldering Station,
Nixie Tube Display,MCU Controlled Temperature
Calibration with PID System,Auto Standby&Shutdown
80WATTEN
1236-0142-2ST-1509-150 25,854.85PB-FreeRoHSIntelligent Soldering Station, 150W, 80°C-480°C,
Temperature Locking/Calibration, with Y9150
and Integrated Heater with Tips T9150-4.6D/-5C
150WATTEN
1236-0182-4ST-909 73,600.00PB-FreeRoHS90W Intelligent Soldering Station, Temperature
200°C to 500°C, Temperature Locking Function,
MCU Controlled Temperature Calibration
90WATTEN
1236-0183-6ST-1503 57,267.50PB-FreeRoHS150W High Frequency Soldering Station, Temperature
Range 80°C to 600°C, MCU Controlled Temperature
Calibration, Intelligent Temperature Control Fan
150WATTEN
1236-0194-1AT-989D 92,061.50PB-FreeRoHS65W ESD Safe Constant Temperature Controllable
Digital Soldering Station, Range 80°C to 480°C,
MCU Controlled Temperature Calibration
65WATTEN