×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Resistors
 
ES-P/N
0150-4223-3

Thick Film Chip Resistors 1/16W,±1%,0Ω
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
27,265

ES-P/N
1488-0022-5

Thick Film Chip Resistors 100KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
Stock on hand    
9,995

ES-P/N
0150-4437-2

Thick Film Chip Resistors 1.2KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
1,000
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
19,700

ES-P/N
0150-3587-5

Thick Film Chip Resistors 150Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
6,100

ES-P/N
0150-3613-1

Thick Film Chip Resistors 15KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
7,300

ES-P/N
0150-3604-9

Thick Film Chip Resistors 2KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
5,789

ES-P/N
0150-3626-3

Thick Film Chip Resistors 220KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
7,300

ES-P/N
0150-4393-8

Thick Film Chip Resistors 2.4KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
9,800

ES-P/N
0150-4396-4

Thick Film Chip Resistors 270Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.05
10,000
>
0.03
Stock on hand    
8,900

ES-P/N
0150-3615-6

Thick Film Chip Resistors 30KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
Stock on hand    
5,900