×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Resistors
 
ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4639-4

Thick Film Chip Resistors 30KΩ ±0.5%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.10
500
>
0.08
1,000
>
0.06
10,000
>
0.04
Stock on hand    
9,700

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4223-3

Thick Film Chip Resistors 1/16W,±1%,0Ω
Qty.Break
THB
100
>
0.05
1,000
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
33,068

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-3586-2

Thick Film Chip Resistors 100Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
15,900

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-3602-3

Thick Film Chip Resistors 1KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
7,253

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-3250-7

Thick Film Chip Resistors 10KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
6,034

ES-P/N
1488-0022-5

Thick Film Chip Resistors 100KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.04
Stock on hand    
7,502

ES-P/N
1488-0020-1

Thick Film Chip Resistors 1MΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.05
5,000
>
0.04
Stock on hand    
10,005

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-3577-1

Thick Film Chip Resistors 10Ω ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
500
>
0.05
1,000
>
0.04
5,000
>
0.03
10,000
>
0.02
Stock on hand    
24,765

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4633-2

Thick Film Chip Resistors 102KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.06
1,000
>
0.04
10,000
>
0.02
Stock on hand    
10,000

ROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
ES-P/N
0150-4437-2

Thick Film Chip Resistors 1.2KΩ ±1%, 1/16W
Qty.Break
THB
100
>
0.04
10,000
>
0.03
Stock on hand    
18,500