×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Temperature Measurement Tools
Items for Temperature Measurement Tools
Narrow your selection below
 
Instrument Type
Measurement Methods
Series
Temperature Measurement Range(MIN - MAX)
Measurement Accuracy
Thermal sensitivity(at Target Temperature)
Display Resolution
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTemperature Measurement Range(MIN - MAX)Measurement AccuracyThermal sensitivity(at Target Temperature)Display ResolutionInstrument TypeMeasurement MethodsSeriesInclude AccessoriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-0261-2FLUKE51-2 513,841.60PB-FreeRoHSSingle Input Digital Thermometer,
Support Thermocouple Types J,K,T,E
Included Beaded Probe Thermocouple(Type-K)
-250°C to 1767°C ±(0.05%+0.3°C) - 0.1°C,1°C ThermometerContact 50 Series Thermocouples,Holster FLUKE
0061-0262-5FLUKE52-2 318,181.60PB-FreeRoHSDual Input Digital Thermometer,
Support Thermocouple Types J,K,T,E
Included Two Beaded Probe Thermocouples
-250°C to 1767°C ±(0.05%+0.3°C) - 0.1°C,1°C ThermometerContact 50 Series Thermocouples,Holster FLUKE
0061-0263-8FLUKE561 1210,485.60PB-FreeRoHSCombined Infrared and Contact Thermometer
IR and K-Type Contact
-40°C to 550°C - - 0.1°C,0.1°F ThermometerNon Contact 560 Series Thermocouples,Carry Case FLUKE
0061-0264-1FLUKE568 719,525.60PB-FreeRoHSInfrared and Contact Thermometer
Infrared Range -40°C to 800°C
-40°C to 800°C,-270°C to 1372°C ±1°C,±1% - 0.1°C,0.1°F ThermometerNon Contact 560 Series Thermocouples,Carry Case,Software,USB Cable FLUKE
0061-0377-9FLUKE566 316,968.00PB-FreeRoHSInfrared and Contact Thermometer,Capture up to
20 Point of Data, Compatibility with K-Type
Thermocouples
-40°C to 650°C ±1°C,±1% - 0.1°C,0.1°F ThermometerNon Contact 560 Series Thermocouples,Carry Case,Manual FLUKE
0061-0481-0FLUKE54-2B 222,819.20PB-FreeRoHSDigital Thermometer Dual Input W/USB Record
with Data Logging,Contact Type J,K,T,E,N,R, and S
-250°C to 1767°C ±(0.05%+0.3°C) - 0.1°C ThermometerContact 50 Series Thermocouples,Holster FLUKE
0061-0489-4FLUKE53-2B 119,052.80PB-FreeRoHSDigital Thermometer Single Input with USB Record
60HZ with Data Logging,Contact Type J,K,T,E,N,R,
and S
-250°C to 1767°C - - 0.1°C ThermometerContact 50 Series Thermocouples,Holster FLUKE
0061-0575-3FLUKE62-MAX+ 07,366.25PB-FreeRoHSInfrared Thermometer, Dual-Point Laser
Dust and Water Resistant, Accuracy ±1%
-30°C to 650°C ±1°C,±1% - 0.1°C,0.2°F ThermometerNon Contact 60 Series Battery,Manual FLUKE
0061-0700-1FLUKE-9143-A-P 1146,571.20PB-FreeRoHSCalibration Field Metrology Well,Temperature Range
33°C to 350°C,Resolution 0.01°C,
Immersion (well) Depth 150mm, DC13
33°C to 350°C - - - Temperature CalibratorsContact 9140 Series Test Lead,Serial Cable,Software,Din Connector FLUKE
0061-1081-9FLUKE T3000FC 49,240.39PB-FreeRoHSWireless K-Type Temperature Meter,
Measurement Range -200°C to 1372 °C,
Resolution 0.1°C
-200°C to 1372°C ±(0.5%+0.5°C) - 0.1°C ThermometerContact 3000FC Series Thermocouples,TPAK,Temperature Module FLUKE
0061-1118-6FLUKE64-MAX 210,116.00PB-FreeRoHSIR Thermometer,Temperature Range -30°C to 600°C
Temperature Accuracy ±1°C
Distance to Spot Ratio 20:1
-30°C to 600°C ±1°C,±1% - 0.1°C,0.2°F ThermometerNon Contact 60 Series Instruction Sheet FLUKE
0061-1290-8FLUKE TI401-PRO9HZ 1300,743.10PB-FreeRoHSInfrared Cameras,Auto Focus and Smart Lenses,
Resolution 640x480 (307,200 pixels),Field of View
34 H x 24 V,Spatial Resolution 0.93 mRad
-20°C to 650°C ±2°C,±2% 0.075°C 640 x 480 Pixels,640 x 480 Pixels (IR Resolution) Thermal ImagerNon Contact Ti Series Carrying Case,Lens,USB,HDMI,Battery,micro SD Card FLUKE
0061-1322-5FLUKE TI300+ 0226,508.80PB-FreeRoHSThermal Imager,IR Resolution 320x240 pixels,
Engineered and Tested to Withstand a 2-Meter Drop,
Measure up to 650 °C,Manual or Automatic Focus
-20°C to 650°C ±2°C,±2% 0.075°C 640 x 480 Pixels,320 x 240 Pixels (IR Resolution) Thermal ImagerNon Contact Ti Series Battery,Adapter,SD Card,Carry Case,Soft Case,USB FLUKE
0061-1328-7FLUKE TIS60+/9HZ 0158,430.55PB-FreeRoHSThermal Imager 9Hz,Resolution 320x240 Pixels,
Measurement Range -20°C to +400°C,
IR-Fusion Technology,Advance Manual Focus
-20°C to 400°C ±2°C,±2% 0.045°C 320 x 240 Pixels,320 x 240 Pixels (IR Resolution) Thermal ImagerNon Contact TiS Series Adapter,Charger,Battery,USB,Strap,Case,SD Card FLUKE
0061-1329-9FLUKE TIS20+/9HZ 177,830.01PB-FreeRoHSThermal Imager 9Hz,Resolution 120x90 Pixels,
Measurement Range -20°C to +150°C,
IR-Fusion(TM),Fixed Focus
-20°C to 150°C ±2°C,±2% 0.06°C 320 x 240 Pixels,120 x 90 Pixels (IR Resolution) Thermal ImagerNon Contact TiS Series AC Power Supply/Adapter,Battery,USB Cable,Soft BagFLUKE