×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Din Rail Terminals & Accesories
Items for Din Rail Terminals & Accesories
Narrow your selection below
 
Termination Style
Sub-Series
Number of Poles
Width or Pitch
Rate Current
Rate Voltage
Color
Wire Gauge - AWG
Number of Level
Number of Wire Entry
Level Isolation
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeNumber of PolesWidth or PitchSeriesRate CurrentRate VoltageColorNumber of LevelTermination StyleWire Gauge - AWGNumber of Wire EntryLevel IsolationVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0330-0227-1PC4-TW-01P-11-00AH 8023.42PB-FreeRoHSDin Rail Terminal Block 1 Poles,Pitch 6.20mm
3 Conductor,300V/30A,Wire Range 24-12AWG
Gray Color
Connect Terminal1 6.20mm PC 30A 300V Gray 2 Level Screw 24-12 3 Wire Entry - DEGSON
0330-0228-3PC2.5-01P-11-00AH 011.68PB-FreeRoHSDin Rail Terminal Block 1 Poles,Pitch 5.20mm
600V/20A,Wire Size 24-12AWG,Gray Color
Connect Terminal1 5.20mm PC 20A 600V Gray 1 Level Screw 24-12 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0229-6PC10-01P-11-00AH 27428.43PB-FreeRoHSDin Rail Terminal Block 1 Poles,Pitch 10.20mm
600V/65A,Wire Size 20-6 AWG,Gray Color
Connect Terminal1 10.20mm PC 65A 600V Gray 1 Level Screw 20-6 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0230-3PC4-PE-01P-1Y-00AH 10330.35PB-FreeRoHSDin Rail Ground Terminal Block 1 Poles
Pitch 6.20mm,Wire Size 24-10AWG,Yellow-Green Color
Connect Terminal1 6.20mm PC - - Yellow-Green 1 Level Screw 24-10 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0231-6PC6-PE-01P-1Y-00AH 9831.99PB-FreeRoHSDin Rail Ground Terminal Block 1 Poles
Pitch 8.20mm,Wire Range 24-10AWG
Yellow and Green Color
Connect Terminal1 8.20mm PC - - Yellow-Green 1 Level Screw 24-10 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0233-2D-PC2.5-01P-11-00AH 1094.64PB-FreeRoHSEnd Plate for Din Rail Terminal PC2.5,PC4,PC6,PC10
Gray Color
End Plate- - PC - - Gray - - - - - DEGSON
0330-0337-1DC2.5-01P-11-00A(H) 21,3367.46PB-FreeRoHSDin Rail Terminal Block 1 Poles,Pitch 5.10mm
600V/25A,Wire Range 26-12AWG,Gray Color
Connect Terminal1 5.10mm DC 25A 600V Gray 1 Level Screw 26-12 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0338-2DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) 4,29317.04PB-FreeRoHSDin Rail Ground Terminal Block 1 Poles
Pitch 5.10mm,Wire Range 26-12AWG
Yellow and Green Color
Connect Terminal1 5.10mm DC - - Yellow-Green 1 Level Screw 26-12 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0339-4D-DC2.5-01P-11-00A(H) 7454.02PB-FreeRoHSEnd Plate for Din Rail Terminal DC2.5,Gray Color
End Plate- - DC - - Gray - - - - - DEGSON
0330-0340-9DFA2.5-02P-11-00A(H) 3,5929.82PB-FreeRoHSJumpers 2 Poles for DC2.5 Din Rail Terminals
Single Pitch 5.10mm,Gray Color
Bridge/Jumper2 5.10mm DFA - - Gray - - - - - DEGSON
0330-0341-1DFA2.5-03P-11-00A(H) 66311.49PB-FreeRoHSJumpers 3 Poles for DC2.5 Din Rail Terminals
Single Pitch 5.1mm,Gray Color
Bridge/Jumper3 5.10mm DFA - - Gray - - - - - DEGSON
0330-0342-3DFA2.5-10P-11-00A(H) 65445.28PB-FreeRoHSJumpers 10 Poles for DC2.5 Din Rail Terminals
Single Pitch 5.1mm,Grey Color
Bridge/Jumper10 5.10mm DFA - - Gray - - - - - DEGSON
0330-0343-5DC4-01P-11-00A(H) 4,2988.75PB-FreeRoHSDin Rail Terminal Block 1 Poles,Pitch 6.10mm
600V/30A,Wire Range 22-10AWG,Gray Color
Connect Terminal1 6.10mm DC 30A 600V Gray 1 Level Screw 22-10 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0344-7DC4-PE-01P-1C-00A(H) 50818.74PB-FreeRoHSDin Rail Ground Terminal Block 1 Poles
Pitch 6.10mm,Wire Range 22-10AWG
Yellow and Green Color
Connect Terminal1 6.10mm DC - - Yellow-Green 1 Level Screw 22-10 2 Wire Entry - DEGSON
0330-0345-9DFA4-02P-11-00A(H) 1,74412.02PB-FreeRoHSJumpers 2 Poles for Din Rail Terminals DC4
Single Pitch 6.10mm,Grey Color
Bridge/Jumper2 6.10mm DFA - - Gray - - - - - DEGSON