×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Resistor Network / Array
Items for Resistor Network / Array
Narrow your selection below
 
Resistance in Ohms
Number of Resistors
Power Per Element
Number of Pins
Tolerance
Package / Case
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionCircuit TypeResistance in OhmsNumber of PinsNumber of ResistorsPower Per ElementTolerancePackage / CaseVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0102-0331-3EXB-V8V103GV 3463.73PB-FreeRoHSThick Film Resistor Network, 10KΩ, ±2%
4 Resistors, Size 0603 x 4, Isolated Type
(V8V, Concave Terminal)
Isolated10KΩ 8 4 63mW ±2% SMDPANASONIC
0135-0265-7CRA06P08322R0JTA 1,3600.86PB-FreeThick Film Resistor Array 22Ω ±5%
Isolated22Ω 8 4 62.5mW ±5% SMDVISHAY
0141-0329-8CAT25-103JALF 4,63513.19PB-FreeRoHSThick Film Resistor Network 10 Pins,10KΩ ±5%
8 Resistors - Bussed Type
Common Pin10KΩ 10 8 62.5mW ±5% SMDBOURNS
0141-0350-9CAT16-330J4GLF 4,3145.92PB-FreeRoHSChip Resistor Arrays 33Ω ±5%, 4 Isolated
Resistors, Power Rating Per Resistor 0.0625W,
Concave Terminal
Isolated33Ω 8 4 62.5mW ±5% 0603 x 4BOURNS
0150-0530-65PIN4R-1K 11.19PB-FreeRoHSR-Network 5 Pin,Common Type,1KΩ ±5%
Common Pin1KΩ 5 4 125mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1151-38PIN7R-33 2,3332.23PB-FreeRoHSR-Network 8 Pin,Common Type,33Ω ±5%
Common Pin33Ω 8 7 125mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1729-5RNLB08J0102B0E 1202.38PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,1KΩ ±5%
Isolated Circuit
Isolated1KΩ 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1730-2RNLB08J0222B0E 1,0332.07PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,2.2KΩ ±5%
Isolated Circuit
Isolated2.2KΩ 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1731-5RNLB08J0331B0E 8212.43PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,330Ω ±5%
Isolated Circuit
Isolated330Ω 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1732-8RNLB08J0332B0E 1652.54PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,3.3KΩ ±5%
Isolated Circuit
Isolated3.3KΩ 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1733-1RNLB08J0391B0E 2,3371.54PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,390Ω ±5%
Isolated Circuit
Isolated390Ω 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1734-4RNLB08J0472B0E 8522.14PB-FreeRoHSResistor Network 8 Pins,4.7KΩ ±5%
Isolated Circuit
Isolated4.7KΩ 8 4 200mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1754-2RNLA09J0102B0E 10,8922.36PB-FreeR-Network 9 Pin,Common Type,1KΩ ±5%
Common Pin1KΩ 9 8 125mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1755-5RNLA05J0103B0E 14,2132.08PB-FreeR-Network 5 Pin,Common Type, 10KΩ ±5%
Common Pin10KΩ 5 4 125mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM
0150-1756-8RNLA09J0391B0E 1,2322.36PB-FreeR-Network 9 Pin,Common Type, 390Ω ±5%
Common Pin390Ω 9 8 125mW ±5% SIPROYALOHM/ UNIROYAL/ UNIOHM