×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Thermal Printer Mechanism
Items for Thermal Printer Mechanism
Narrow your selection below
 
Paper Width
Supply Voltage
Printing Speed
Cutter
Color Printing
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorPaper WidthSupply VoltagePrinting SpeedCutterColor Printing
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0032-0087-1FTP-629MCL383#01 42,509.00PB-FreeRoHSThermal Printer Mechanism 2 Inch 24V Drive
Ultra High Speed Printing 200mm/s, Auto Cutter
Full Cut
FUJITSU COMPONENTS58mm24V 200mm/Second Full Cut Blue/Black or Red/Black
0032-0141-2FTP-637MCL401 12,200.00PB-FreeRoHSHigh Speed Thermal Printer 3 Inch, 24V Drive
100mm/s, with Ultra Low Profile Auto Cutter
and Long Life
FUJITSU COMPONENTS80mm24V 100mm/Second Full or Partial Cut Black
0032-0311-0FTP-627MCL401-RA 701,921.00PB-FreeThermal Printer Mechanism 2Inch, 24V Driven
Auto Cutter, High Speed 100mm/s
FUJITSU COMPONENTS58mm24V 100mm/Second Full or Partial Cut Black
0032-0327-2KA02066-D816 71,299.00PB-FreeRoHSCutter Unit for FP-1000 Series
FUJITSU COMPONENTS80mm- - Partial Cut -
0032-0348-3FTP-639USL104-R 1118,547.00PB-FreeRoHSThermal Printer, 24V driven Receipt,Ticket Printer
3" Kiosk Printer Unit, Ultra High Speed
Printing 125/200mm/sec, Auto Cutter Included
FUJITSU COMPONENTS80mm24V 200mm/Second Full or Partial Cut Black
0032-0353-2FTP-639USL202-R 110,570.00PB-FreeRoHS24V Driven Receipt, Ticket Printer, 3 Inch Kiosk
Printer with Presenter and Paper Arm, Auto Cutter
RS-232C/USB Interface
FUJITSU COMPONENTS80mm24V 200mm/Second Full or Partial Cut Black
0032-0359-1FTP-628MCL101#55-RG 43353.50PB-FreeRoHSThermal Printer Mechanism 2 inch High Speed
Paper wide 58mm without platen open detect switch
FUJITSU COMPONENTS58mm4.2V-8.5V 80mm/Second Without Cutter Black
0032-0379-4FTP-639CT005-R 101,850.00PB-FreeRoHSCutter for FTP-639USL Series,24V Driven Receipt,
Ticket Printer 3 Inch Kiosk Printer
FUJITSU COMPONENTS80mm24V - Full or Partial Cut Black
0032-0382-3FTP-628MCL103#72-R 1,364341.90PB-FreeRoHSBattery Drive,2 Inch High Speed Thermal Printer
without Cutter,Printing Speed 80mm/sec.
Top Paper Loading,RS232C/Centronic Interface
FUJITSU COMPONENTS58mm4.2V-8.5V 80mm/Second Without Cutter Black
0032-0383-5FTP-628MCL101#57-R 9365.70PB-FreeRoHSThermal Printer Mechanism,Paper Width 58mm,
Resolution 8Dots/mm, without Cutter
FUJITSU COMPONENTS58mm4.2V-9.5V 60mm/Second Without Cutter Black
0032-0384-7FTP-628MCL401#01-RA 11,571.00PB-FreeRoHSThermal Printer 2Inch with Cutter,Battery Driven
High Speed 80mm/s,Full and Partial Cut
FUJITSU COMPONENTS58mm4.2V-8.5V 80mm/Second Full or Partial Cut Black