×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionMeasurement TypeSeriesAccuracyInductance RangeCapacitance RangeResistance RangeTest FrequencyVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0382-0119-1LCR-916 015,300.00PB-FreeRoHS100KHz Hand-Held LCR Meter with SMD Test Probe
Auto LCR Mode for DUT Measuring, USB Interface
20,000/2,000 Counts Dual LCD Mono Display
Digital - 0.2% 20μH ~ 20kH 20pF ~ 20mF 20Ω ~ 200MΩ 100Hz ~ 100kHz GW INSTEK
0600-0001-7LCR-ELITE1 06,930.00PB-FreePortable LCR Meter, Tweezer Type.
Automatic or Manual Component Identification
Automatic or Manual Testing Frequency Selection
Digital - 0.5%,1% 100nH ~ 1H 0.3pF ~ 500μF 25mΩ ~ 10MΩ 100Hz ~ 10kHz LCR RESEARCH
0600-0004-6LCR-ELITE2 211,700.00PB-FreeRoHSTweezer-Style LCR Meter, Measurement Range
20mΩ - 10MΩ/0.1pF - 5mF/0.3μH - 1H,
Fully Auto/Manual Selection, Self Calibration
Digital - 0.2%,0.4% 0.3μH ~ 1H 0.1pF ~ 5mF 20mΩ ~ 10MΩ 100Hz ~ 10kHz LCR RESEARCH