×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Temperature Controllers
Items for Temperature Controllers
Narrow your selection below
 
Series
Input Type
Output Types
Power Supply
Dimension(mm)
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionSeriesInput TypeOutput TypesPower SupplyDimension(mm)Vendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0290-0180-7DTE10T 55,720.00RoHSTemperature Controller Main Unit
4-Channel Thermocouple,24Vdc,
PID/Programmable PID/Manual/ON/OFF Control
DTE4xThermocouple Relay,Voltage pulse,DC Current,Analog voltage 24V 90 x 110 x 63.4mm DELTA
0290-0181-9DTE10P 44,656.00RoHSTemperature Controller Main Unit
3-Channel Platinum Sensors,
PID/Programmable PID/Manual/ON/OFF Control
DTE3xPlatinum RTD Relay,Voltage pulse,DC Current,Analog voltage 24V 90 x 110 x 63.4mm DELTA
0290-0189-5DTE2DS 61,256.00RoHSDisplay and Setup Module for E Series Temperature
Controller
DTE- - 24V 23.4 x 44.4 x 13.4mm DELTA
0290-0191-2DTK4848R01 01,520.00RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0192-4DTK4848V01 91,440.00RoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0193-6DTK4848C01 91,440.00RoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
1 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,1xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0194-8DTK4848R02 01,760.00RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0195-1DTK4848V02 01,680.00RoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0196-2DTK4848C02 01,680.00RoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0197-4DTK4848R12 01,848.00RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0198-6DTK4848V12 102,016.00RoHSTemperature Controller,Voltage Pulse Output 12VDC
±15%,RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xVoltage Pulse,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0199-8DTK4848C12 172,016.00RoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA
0290-0201-9DTK7272R12 02,376.00RoHSTemperature Controller,Relay Output 250 Vac/8A,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 72 x 72mm DELTA
0290-0202-1DTK7272C12 92,376.00RoHSTemperature Controller,DC Current Output 4-20mA,
RS-485 Communication,2 Alarm Output,
Control Mode PID, Manual, and ON/OFF
DTK1xThermocouple/Platinum RTD 1xDC Current,2xAlarm Output 100 - 240Vac 72 x 72mm DELTA
0290-0396-1DT320CA-R200 102,640.00PB-FreeRoHSTemperature Controller, Control Mode PID/Fuzzy/
PID Programmable/Self-Tuning/Manual and On/Off,
Output1 4-20mA, Output2 Relay 250Vac/5A, RS-485
DT31xThermocouple/Platinum RTD/Analog 1xDC Current,1xRelay,2xAlarm Output 100 - 240Vac 48 x 48mm DELTA