×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionCore TypeSecondary RatioMounting TypeDCR(Primary/Secondary)Vendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0203-0131-9KV17032 12036.00PB-FreeRoHSGate Drive Transformer EE-19,Core Material PC40,
Polyurethane Enameled Copper Wire,
Polyester #1350F-1/35660,Inductance 1.30mH Min.
EE-1940:40,40:40 Through Hole 2.9Ω/- KV ELECTRONIC
0285-0236-1IT242 44556.81PB-FreeRoHSPulse Transformer with Double Secondary Winding
0.1A,500V,Turns ratio 1:1:1
-1:1:1 Through Hole 0.75Ω/0.75Ω SCHAFFNER
0285-0319-5IT248 57107.30PB-FreeRoHSPulse Transformer with Single Secondary Winding,
0.25A, 750V, Turns Ratio 2:1
-2:1 Through Hole 3.2Ω/1.6Ω SCHAFFNER