×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Bill Acceptor/Recycler/Dispenser
Items for Bill Acceptor/Recycler/Dispenser
Narrow your selection below
 
Product Type
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionProduct TypeVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0697-0002-1L77 18,000.00Bill Acceptor, L Series
Acceptor/ValidatorICT
0697-0007-6L77F 03,981.00Bill Acceptor, L Series
Acceptor/ValidatorICT
0806-0005-9GBA ST2-S24-0110-450-10(TH,CC)75,627.00Banknote Validator Model GBA ST2, Stackerless,
ccTalk Interface, Compact Bezel, 72mm Noteguide
for THB Currency with Blue illuminating
Acceptor/ValidatorGBA
0806-0042-6GBA ST2-S24-0140-850-10(TH,CC)45,589.00PB-FreeRoHSBanknote Validator Model GBA ST2, Stackerless,
ccTalk Interface, Compact Bezel, 72mm Noteguide
for THB Currency with Yellow/Amber Illuminating
Acceptor/ValidatorGBA
0855-0005-2BV20 9963,241.00PB-FreeRoHSBill Acceptor, Bezel width 72mm,
Power Supply 12Vdc
Not include Interface Cable
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0011-4BV20-66 53,562.00PB-FreeRoHSCompact Bill Acceptor, Bezel Width 66mm,
Accepts Notes in just 3 sec., Power Supply 12 Vdc
( Not include Interface Cable )
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0014-3NV200 517,710.00PB-FreeRoHSBank Note Validator, 1000 Notes Cashbox Capacity
Bank Note Width 60 - 85mm,Length 115-170mm
USB, RS232, Open Collector Interface
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0015-6SMART PAYOUT MODULE 1910,720.00PB-FreeSmart Payout Unit for NV200, 80 Notes Capacity
Recycler/DispenserITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0016-9NV11+ 415,620.00PB-FreeRoHSCompact Note Recycler,30 notes Recycler Capacity,
Width 60-82mm and Length 115-150mm Note Dimensions
300/600 Slide (Cashbox Options)
Recycler/DispenserITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0024-7NV9USB+ 010,680.00PB-FreeRoHSBanknote Validator, PA00188 Vertical Upstack Bezel
PA00194: Slide-On Cash Box 600 Note Capacity
USB Interface,Model:NV9 USB+203
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0028-9PA00638 15,641.00PB-Free1000 Note Cashbox for NV200 Bank Note Validator
Inner and Outer Assembly
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0037-2NV10 USB+ 2505,189.00PB-FreeRoHSStackerless Banknote Validator,
USB Interface, Bezel Width 82mm
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0043-7PA00903 35,640.00Note Float Compact Recycler Module for NV9 USB+
30 Note Capacity
Recycler/DispenserITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0048-7NV200 SPECTRAL 122,680.00RoHSNote Validator, 1000 Note Cashbox, 82mm Bezel,
2Sec Note to Note Processing, Accept 4Way Barcode,
USB/RS232/Open Collector/Opto-Isolated Interfaces
Acceptor/ValidatorITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)
0855-0051-6NV9USB+_404 011,560.00PB-FreeRoHSPA02265 Model:NV9 USB+ 404 Banknote Validator
with PA00193-600 Clip On Cashbox and
PA00190 - Vertical Up Snout Bazel
Recycler/DispenserITL (INNOVATIVE TECHNOLOGY)