×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorMeasurement Type or Sensor TypeRangeInput VoltageInterface
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0262-0133-92JCIE-BL01 12,950.00PB-FreeEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
UV Index,Barometric Pressure,Noise),
Multiple Sensing Capabilities.Bag-Shape Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)3VDC Wireless - Bluetooth
0262-0134-12JCIE-BL01-P1 11,993.00PB-FreeEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
UV Index,Barometric Pressure,Noise),
Multiple Sensing Capabilities.PCB Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)3VDC Wireless - Bluetooth
0262-0144-42JCIE-BU01 23,528.00PB-FreeRoHSEnvironment Sensors (Temperature,Humidity,Light,
Barometric Pressure,Noise,Acceleration,VOC),
Multiple Sensing Capabilities.USB Type
OMRONEnvironment Sensor60°C,85%RH,2000lx,UV Index 11,1100hPa,89dB (Max.)- Wireless - Bluetooth
1476-0009-4ZPHS01C-CH2O 22,376.00PB-FreeRoHSMulti-in-One Sensor Module, Detect Formaldehyde
(CH2O) 0-1.6ppm, PM2.5 Range 0-1000ug/m^3, C02
Range 400-5000ppm, Temperature and Humidity, UART
WINSENMulti-in-One Sensor65°C,100%RH,0-1.6ppm,0-1000ug/m^3,400-5000ppm 5V UART
1476-0010-9ZPHS01C-VOC 21,648.00PB-FreeRoHSMulti-in-One Sensor Module, Detect VOC 0-3 Level,
PM2.5 Range 0-1000ug/m^3, C02 Range 400-5000ppm,
Temperature and Humidity, UART(TTL) Output Signal
WINSENMulti-in-One Sensor65°C,100%RH,4 Levels,0-1000ug/m^3,400-5000ppm 5V UART