×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeNo. of ChannelFunctionVoltage Range (rms)Current Range (rms)Frequency RangeInterfaceSeriesFeatureVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0770-0042-1METREL-MI2892-EU 0179,350.00PB-FreePowerMaster 3-Phase Class A Power Quality Analyzer
Measurement Power,Energy,Harmonics,Flicker
Mains Signalling,Unbalance,Temperature,Dips,Swell
Power Quality & Energy Analyzers4 Voltage,Current,Power,Energy,Harmonic,Flicker 1000V 6000A 42.5Hz - 69Hz USB,Ethernet - 3- Phase METREL
0770-0142-5METREL-MI2883-AD 086,080.00PB-FreeRoHSEnergy Master Advanced Set, 3-Phase Power Quality
Analyser, Class S, 3-Voltage Channels, 4-Current
Channels, with Flexible Current Clamps (A 1502)
Power Quality & Energy Analyzers4 Voltage,Current,Power,Energy,Harmonic,Flicker 1000V 6000A 42.5Hz - 69Hz USB - 3- Phase METREL