×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeNo. of ChannelFunctionVoltage Range (rms)Current Range (rms)Frequency RangeInterfaceSeriesFeatureVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0061-1507-7FLUKE 1777 1414,350.30PB-FreeRoHSThree-Phase Power Quality Analyzers for Energy
Surveys/Load Testing/Harmonic Surveys/Nuisance
Circuit Breaker Tripping/Power Quality Surveys
Power Quality & Energy Analyzers4 Voltage,Current,Power,Energy,Harmonic,Flicker 1000V 6000A 42.5Hz - 69Hz USB,Ethernet,WiFi/BLE 1770 3-Phase FLUKE
0770-0042-1METREL-MI2892-EU 0179,350.00PB-FreePowerMaster 3-Phase Class A Power Quality Analyzer
Measurement Power,Energy,Harmonics,Flicker
Mains Signalling,Unbalance,Temperature,Dips,Swell
Power Quality & Energy Analyzers4 Voltage,Current,Power,Energy,Harmonic,Flicker 1000V 6000A 42.5Hz - 69Hz USB,Ethernet - 3- Phase METREL