×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Touch Panel
 
ES-P/N
0254-0002-2

Infrared Touch Screen 19.1 Inches,5:4,3mm,
Tempered Glass,IP65 in Front Side,HID,USB
Interface
Qty.Break
THB
1
>
4,426.00
3
>
4,136.00
Stock on hand    
2

CVTOUCH/ IRTOUCH
ES-P/N
0216-0003-5

Infrared Touch Screen 31.5 Inch,10 Touch Points
USB Interface (HID Driver Supported)
No Glass(Frame Only)
Qty.Break
THB
1
>
5,442.00
Stock on hand    
0

ES-P/N
0254-0008-1

Infrared Touch Panel Size 49.0 Inch,USB Interface,
TTL Serial Port Interface, Minimum Object Sizes
for Touch 6mm, 8mm(Single Touch/Multi-Touch)
Qty.Break
THB
1
>
6,290.00
Stock on hand    
19

ES-P/N
0254-0010-8

Infrared Touch Panel Size 65.0 Inch, USB/TTL
Serial Port Interface, Minimum Object Sizes for
Touch 6mm (Single Touch), 8mm (Multi-Touch)
Qty.Break
THB
1
>
9,959.00
Stock on hand    
0

IR TOUCH
ES-P/N
0254-0013-4

Infrared Touch Panel Size 31.5 Inch, USB/Serial
Port Interface, 20 Touch Points, Minimum Object
Sizes for Touch 6mm, No Glass (Frame Only)
Qty.Break
THB
1
>
4,249.00
Stock on hand    
10

FUJITSU COMPONENTS
ES-P/N
0032-0370-1

4-Wire Resistive Touch Panel 10.2 inch
Pen and Finger Input
Qty.Break
THB
1
>
707.40
2
>
681.40
5
>
637.90
Stock on hand    
163

ES-P/N
0254-0007-9

Infrared Touch Screen 17.1 Inches,Tempered Glass,
IP65 in Front Side,USB,HID Interface
Qty.Break
THB
1
>
2,735.00
3
>
2,542.00
Stock on hand    
8

ES-P/N
0254-0006-7

Infrared Touch Screen, 21.6 Inches (16:9),
3mm General Tempered Glass HID,IP65 in Front Side,
1-2 Points Touch,Zoom In/Out Operation Support
Qty.Break
THB
1
>
3,371.00
3
>
3,153.00
5
>
3,084.00
Stock on hand    
21

ES-P/N
0549-0060-1

Capacitive Touch Panel 7 Inch
Resolution 800 x 480 Dots,Input Supply 3.3V
Qty.Break
THB
1
>
877.80
3
>
828.40
5
>
795.50
10
>
759.80
25
>
735.10
Stock on hand    
98

ES-P/N
0549-0065-1

High Sensitivity Capacitive Touch Panel 7 inch,
Resolution 800 x 480 Dots,Input Supply 3.3V,
High Sensitivity PCAP with Special Firmware
Qty.Break
THB
1
>
728.20
3
>
674.60
5
>
656.70
10
>
625.40
25
>
603.10
Stock on hand    
716