×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Pressure Sensors
Items for Pressure Sensors
Narrow your selection below
 
Measurement Type or Sensor Type
Range
Input Voltage
Interface
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorMeasurement Type or Sensor TypeRangeInput VoltageInterface
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0176-1416-9BM1383AGLV-ZE2 078.36PB-FreeRoHSPiezo-resistive Pressure Sensor,Pressure Range
300hPa to 1100hPa,I2C Interface,Pressure Accuracy
±0.12hPa(Typ) / ±1hPa(Typ) (Relative/Absolute)
ROHMAbsolute/Relative Air Pressure Sensor300hPa ~ 1100hPa 1.7V ~ 3.6V I2C
0227-0104-4DPS310XTSA1 64116.50PB-FreeRoHSDigital XENSIV Barometric Pressure Sensor, Range
300hPa to 1200hPa, Accuracy ±0.06hPa / ±1hPa
(Relative/Absolute), I2C/SPI Interface
INFINEONAbsolute/Relative Air Pressure Sensor300hPa ~ 1200hPa 1.7V ~ 3.6V I2C,SPI
0262-0140-62SMPB-02E 0120.70PB-FreeDigital Barometric Pressure Sensor,
Digital Control and Output I2C/SPI Interface,
Built-in Low Noise 24 bit ADC
OMRONAbsolute/Relative Air Pressure Sensor30kPa ~ 110kPa 1.7V ~ 3.6V I2C,SPI
1426-0019-2ADP1108 15,062.00PB-FreeRoHSLow Differential Pressure Sensor,Fast Response
Time, Range 0 Pa to 500 Pa ±1.5%M.V.,
Analog Output 0.25V to 4V(Provides: SCL,SDA Pins)
ASAIRDifferential Pressure Sensor0 ~ 500Pa 4.75VDC ~ 5.25VDC Voltage Signal,Serial Bus
1707-0001-9MPS20N0040D-D 077.82PB-FreeRoHSPressure Sensor 40kPa Electronic Sphygmomanometer
Air Pressure Water Pressure Negative Pressure
RUISEDPressure Sensor40kPa 5VDC Voltage Signal
1707-0002-1MPS20N0040D-D (SMD) 1777.82PB-FreeRoHSPressure Sensor 40kPa Electronic Sphygmomanometer
Air Pressure Water Pressure Negative Pressure
RUISEDPressure Sensor40kPa 5VDC Voltage Signal