×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionMeasuring PoleResistance Measuring RangeResolutionInclude AccessoriesVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0770-0013-2METREL-MI3123 032,971.50PB-FreeRoHSSMARTEC Earth Ground Tester,Support All Type of
Earthing Resistance Measurement,4 Earth Test Lead,
4 Earth Test Rod,USB and RS232 Ports
4 Pole Earth Ground0Ω to 9999Ω 0.01Ω to 1Ω Test Lead,Earth Rod,Adapter,Hand Strap,User ManualMETREL
0770-0114-1METREL-MI3123(FULL SET) 270,380.00PB-FreeRoHSSMARTEC Earth/Clamp Support All Type of Earthing
Resistance Measurements,Leakage/Load Current Test
with Current Clamps,USB and RS232 Ports
4 Pole Earth Ground0Ω to 9999Ω 0.01Ω to 1Ω Test Lead,Current Clamp,Carry bag,CD manual,Cable METREL
0853-0023-1HIOKI-FT6031-03 011,970.00Earth Resistance Tester 2-Pole or 3-Pole Method,
Measurement Range 20Ω to 2000Ω, IP65/IP67,
Supports Class A to D Ground Types
2 Pole and 3 Pole Earth Ground20Ω to 2000Ω 0.01Ω to 1Ω Earth Rod,Cable,Alligator Clips,Carry Case,Manual HIOKI
0853-0034-7HIOKI-3151 08,198.50HiTESTER Earth Resistance Tester 3-Pole Method
Range 10Ω to 1150Ω
3 Pole10Ω to 1150Ω - Earth Rod,Cable,Carry Case,User Manual HIOKI
0853-0154-4HIOKI-FT6031-50 413,770.00Earth Resistance Tester 2-Pole or 3-Pole Method,
Measurement Range 20Ω to 2000Ω, IP65/IP67,
Supports Class A to D Ground Types
2 Pole and 3 Pole Earth Ground20Ω to 2000Ω 0.01Ω to 1Ω Earth Rod,Cable,Alligator Clips,Carry Case,Manual HIOKI