Shipping & Delivery


การจัดส่งสินค้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งในประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
บริษัท จะจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับการชำระเงิน 1 วัน
หากวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์
บริษัทจะเลื่อนการจัดส่งไปยังไปรษณีย์ไปเป็นวันที่บริษัท หรือที่ทำการไปรษณีย์เปิดทำการ

   > ส่งโดยบริการ Express Delivery
จัดส่งโดยรถจักรยานยนต์
พื้นที่การจัดส่งบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดูพื้นที่และอัตราค่าจัดส่ง
เวลาในการจัดส่ง 2-4 ชั่วโมงโดยประมาณ
ให้บริการเฉพาะวันที่หน้าร้านบ้านหม้อเปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
หากสั่งซื้อหลังเวลา 16.30 น. จะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทำการ
จัดส่งต่างประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
บริษัท จะจัดส่งไปยังที่ทำการไปรษณีย์ในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับการชำระเงิน 1 วัน
หากวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือที่ทำการไปรษณีย์
บริษัทจะเลื่อนการจัดส่งไปยังไปรษณีย์ไปเป็นวันที่บริษัท หรือที่ทำการไปรษณีย์เปิดทำการ

   > ส่งทาง DHL หรือ Fedex
บริษัท จะจัดส่งไปยัง DHL หรือ Fedex ในวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับการชำระเงิน 1 วัน
หากวันถัดไปหลังจากวันที่ได้รับชำระเงินตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ บริษัทจะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันที่บริษัทเปิดทำการ