Shipping & Delivery


การจัดส่งสินค้า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จัดส่งในประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-ศุกร์ก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา13.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
กรณีชำระเงินในวันเสาร์ก่อนเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดยบริการ Express Delivery
จัดส่งโดยรถจักรยานยนต์
พื้นที่การจัดส่งบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดูพื้นที่และอัตราค่าจัดส่ง
เวลาในการจัดส่ง 2-4 ชั่วโมงโดยประมาณ
ให้บริการเฉพาะวันที่หน้าร้านบ้านหม้อเปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
หากสั่งซื้อหลังเวลา 16.30 น. จะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทำการ
   > ส่งโดยบริการ Kerry Express
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา13.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดยบริการ NTC
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา13.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดยบริการ Siam First Express
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา13.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
จัดส่งต่างประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-ศุกร์ก่อนเวลา 13.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา13.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
กรณีชำระเงินในวันเสาร์ก่อนเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งทาง DHL หรือ Fedex
กรณีชำระเงินก่อนเวลา 16.30 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
หากชำระเงินหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด