×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Shipping & Delivery


การจัดส่งสินค้า
อัตราค่าจัดส่งในประเทศ
และพื้นที่ให้บริการ
อัตราค่าจัดส่งต่างประเทศ
จัดส่งในประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-ศุกร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
กรณีชำระเงินในวันเสาร์ก่อนเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดย Kerry Express
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดย NTC
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดย Siam First Express
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดย พี.พี. ขนส่งด่วน
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-เสาร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งโดย Next day delivery
จัดส่งโดยรถจักรยานยนต์
พื้นที่การจัดส่งเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ดูพื้นที่ให้บริการ
การจัดส่งจะจัดส่งในวันทำการถัดไป ยกเว้นวันถัดไปเป็นวันหยุดบริษัท
หากชำระเงินหลัง 24.00 น. จะเลื่อนวันจัดส่งจากกำหนดเดิมไปอีก 1 วัน
จัดส่งเฉพาะวันที่คลังสินค้าราชพฤกษ์เปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
ค่าจัดส่งรายการละ 100.00 บาท
   > ส่งโดย LINE MAN
พื้นที่การจัดส่งบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เวลาในการจัดส่ง 2-4 ชั่วโมงโดยประมาณ
ให้บริการเฉพาะวันที่คลังสินค้าราชพฤกษ์เปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
หากสั่งซื้อหลังเวลา 16.30 น. จะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทำการ
   > ส่งโดย Lalamove
พื้นที่การจัดส่งบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เวลาในการจัดส่ง 2-4 ชั่วโมงโดยประมาณ
ให้บริการเฉพาะวันที่คลังสินค้าราชพฤกษ์เปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
หากสั่งซื้อหลังเวลา 16.30 น. จะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทำการ
   > ส่งโดย GrabExpress
พื้นที่การจัดส่งบางพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เวลาในการจัดส่ง 2-4 ชั่วโมงโดยประมาณ
ให้บริการเฉพาะวันที่คลังสินค้าราชพฤกษ์เปิดทำการ ดูตารางวันหยุด
หากสั่งซื้อหลังเวลา 16.30 น. จะเลื่อนการจัดส่งไปเป็นวันถัดไปที่เปิดทำการ
จัดส่งต่างประเทศ

   > ส่งทางไปรษณีย์ EMS
กรณีชำระเงินในวันจันทร์-ศุกร์ก่อนเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 11.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
กรณีชำระเงินในวันเสาร์ก่อนเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
   หากชำระหลังเวลา 9.00 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด
   > ส่งทาง DHL หรือ Federal Express
กรณีชำระเงินก่อนเวลา 16.30 น. บริษัทจะจัดส่งภายในวันเดียวกัน ยกเว้นตรงกับวันหยุด
หากชำระเงินหลังเวลา 16.30 น. บริษัทจะจัดส่งในวันถัดไป ยกเว้นวันถัดไปตรงกับวันหยุด