×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
USB
Items for USB
Narrow your selection below
 
Function
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorFunctionMounting TypeCase StylePackage / CaseMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0035-1227-4MCP2200-I/SO 26085.60PB-FreeUSB 2.0 to UART Protocol Converter with GPIO
Supports full-speed USB (12 Mb/s)
MICROCHIPUSB to UARTSurface Mount SOIC SOIC-20SOIC-20 TUBE
0035-1718-8MCP2221-I/SL 164101.10PB-FreeRoHSUSB 2.0 to I2C/UART Protocol Converter with
GPIO, Support Full-Speed USB
MICROCHIPUSB to UART/I2CSurface Mount SOIC SOIC-14SOIC-14 TUBE
0035-2262-1USB3740B-AI9-TR 29343.09PB-FreeRoHSHigh Speed USB 2.0 Switch with ESD Protection
and Low Standby Current,Up to 1GHz Bandwidth,
USB Port ESD Protection (DP/DM) 8kV HBM
MICROCHIPHigh Speed USB SwitchSurface Mount QFN QFN-10QFN-10 TAPE & REEL
0035-2263-3USB2514B/M2 0143.70PB-FreeRoHSUSB 2.0 Hi-Speed Hub Controller,4 Downstream Ports
On Board 24MHz Crystal Driver/External Clock Input
MultiTRAK/PortMap/PortSwap/PHYBoost(See Datasheet)
MICROCHIPUSB Hub ControllerSurface Mount QFN QFN-36SQFN-36 TRAY
0035-2320-9LAN9514-JZX 185315.30PB-FreeRoHSUSB 2.0 Hub and 10/100 Ethernet Controller,
Integrated 10/100 Ethernet MAC with Full-Duplex,
Integrated 10/100 Ethernet PHY with HP Auto MDIX
MICROCHIPUSB Hub,Ethernet ControllerSurface Mount QFN QFN-64QFN-64 TRAY
0086-0480-8SN65220DBVR 053.09PB-FreeRoHSUSB Port Transient Suppressors,
Design to Protect Submicron 3V or 5V,
Stand-Off Voltage 6V Min,Low Capacitance 35pF Typ
TEXAS INSTRUMENTSUSB Port Transient SuppressorSurface Mount SOT-23,323,346,363,416,457 SOT-23-6SOT-23-6 TAPE & REEL
0086-0765-8TS3USB221DRCR 2,69720.66PB-FreeRoHSHigh-Speed USB 2.0,1:2 Multiplexer - Demultiplexer
Switch with Single Enable,Bandwidth 1.1GHz
R(on) 6Ω Max.,Input Voltage 2.3 to 3.6V
TEXAS INSTRUMENTSUSB Multiplexer-Demultiplexer SwitchSurface Mount QFN VSON-10VSON-10 TAPE & REEL
0211-0021-7CY7C65213-32LTXI 093.51PB-FreeRoHSUSB to UART LP Bridge Controller
USB 2.0 Certified Full-Speed 12Mbps
CYPRESSUSB to UARTSurface Mount QFN QFN-32QFN-32 TRAY
0336-0008-7FT232RL-REEL 0161.50PB-FreeRoHSUSB to Serial UART Interface, Data Transfer
300 baud to 3Mbaud (RS422, RS485, RS232) at TTL Levels.
USB 2.0 Full Speed Compatible
FTDIUSB to UARTSurface Mount SOIC SSOP-28SSOP-28 TAPE & REEL
0336-0009-1FT232BL-REEL 0184.00PB-FreeRoHSUSB to Serial UART Interface
384 Bytes Receiver Buffer/128 Bytes
Transmit Buffer, USB 1.1,USB 2.0 Compatible
FTDIUSB to UARTSurface Mount QFP LQFP-32LQFP-32 TAPE & REEL
0336-0014-2FT231XS-R 12,45994.08PB-FreeRoHSUSB to Full Handshake UART IC,
USB 2.0 Compliant,UART Signal Inversion Option,
Transmit and Receive LED Drive Signals.
FTDIUSB to UARTSurface Mount SOIC SSOP-20SSOP-20 TAPE & REEL
0336-0015-4FT231XQ-R 092.28PB-FreeRoHSUSB to Serial UART Interface with Full Modem
Control,USB 2.0 Full Speed Capable,Data Transfer
Rate from 300 baud to 3Mbaud at TTL Levels
FTDIUSB to UARTSurface Mount QFN QFN-20QFN-20 TAPE & REEL
0527-0018-5CP2102N-A02-GQFN28R 991111.70PB-FreeRoHSUSB to UART Bridge Controller, USB 2.0 Compliant
12Mbps, UART Baud Rates 300baud to 3Mbaud,
with USB Battery Charger Detection and 7 GPIOs
SILICON LABSUSB to UARTSurface Mount QFN QFN-28QFN-28 TAPE & REEL
0706-0003-8AX88772CLF 13376.40PB-FreeRoHSUSB 2.0 to 10/100M Fast Ethernet Controller with
Microsoft AOAC Support(Always On Always Connected)
Single Chip USB2.0 to RMII.
ASIXUSB to Ethernet Controller,Ethernet ControllerSurface Mount QFP LQFP-64LQFP-64 TRAY
1535-0001-2GL850G-HHY22 82987.62PB-FreeRoHSUSB 2.0 Hub Controller, On-Chip 8 Bit Processor,
Single Transaction Translator, 4 Port Down Stream
Support HS,FS and Low-Speed (LS) Traffic
GENESYSUSB Hub ControllerSurface Mount SOIC SSOP-28SSOP-28 TUBE