×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Motion/Object Sensors
Items for Motion/Object Sensors
Narrow your selection below
 
Type
Range
Input Voltage
Interface
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionTypeRangeInput VoltageInterfaceVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0057-0155-6X2F000011000100 051,960.00PB-FreeRoHSThree Axis Digital Output Accelerometer, Output
Range ±15G Max, Selectable Output Format: Tilt
Angle/Acceleration,SPI/UART Interface,(M-A352AD10)
Vibration Sensor-15G ~ 15G 3.3VDC SPI/UART EPSON
0060-0276-4SILA-D-MP10M 0450.00Motion Sensor 10meter Detection,White Color
Passive Infrared Type
Passive Infrared Sensor80 Zones,Horizontal 110 Degree,Vertical 93 Degree 5VDC Pulse SILA RESEARCH
0102-0276-1EKMC1605111 250253.00PB-FreeRoHSPIR Motion Sensor (PaPIRs),Digital Output,
White Lens,Detection Range 5m Max.,
88+16 Zones,122x35+150x20 Degree (HxV)
Passive Infrared Sensor88+16 Zones,122x35+150x20 Degree (HxV) 3.0VDC ~ 6.0VDC Pulse PANASONIC
0160-0276-1PKGS-25SXAP1-R 9936.80PB-FreeRoHSShock Sensors,Electric Charge Sensitive Type
Resonance Frequency 21-27kHz,Charge Sensitivity
0.35 pC/G,Primary Axis Inclined Angle 25 Degree
Vibration Sensor- - - MURATA
0160-0680-8LBAC0ZZ1LZ-TEMP 022,070.00PB-FreeRoHSWireless Vibration Sensor, Detection Frequency
12.5Hz-10KHz, Acceleration ±30G, Resolution 28mG
Accuracy ±3dB, Battery Power Source
Vibration Sensor-30G ~ 30G - Wireless MURATA
0262-0141-8D7S-A0001 0950.40PB-FreeRoHSVibration Sensor, 3-axis Acceleration Sensor,
Detection Range -2,000 to 2,000 gal, Reducing
Secondary Disaster from Earthquake, I2C Interface
Vibration Sensor-2000gals ~ 2000gals 2.1VDC ~ 5.5VDC I2C OMRON
0262-0142-1D7E-1 0438.20PB-FreeSealed Vibration Sensors and Tilt Sensor,
Quickly Detect Vibration or Tilting to Help
Prevent Secondary Disasters.
Vibration Sensor130gals ~ 200gals - SPST-NC OMRON
0727-0001-1AMN34112 141393.00PB-FreeMotion Sensor Passive Infrared Type,White Lens 10M
Passive Infrared Sensor80 Zones,Horizontal 110 Degree,Vertical 93 Degree 5VDC Pulse PANASONIC ELECTRIC
0727-0002-4AMN31112 0429.40PB-FreeRoHSPassived Infrared Motion Sensor 64 Zones
Detection Range 100x82 degree,Distance 5m
Digital Output,White Lens
Passive Infrared Sensor64 Zones,Horizontal 100 Degree,Vertical 82 Degree 5VDC Pulse PANASONIC ELECTRIC
1311-0001-8801S 113160.00PB-FreeRoHSShock Sensor, Non Direction Limited, Micro Shock
Detecting, Special Gold Alloy Plated
Vibration Sensor- - - SENCERA
1472-0001-48308-1 1,9147.45PB-FreeRoHSFresnel Len (PIR Len), Model 8308-1,
Diameter 11.5mm, Distance 5m, Angle 60 Degree,
Focal Length 6mm.
Passive Infrared Len- - - HAIWANG
1472-0006-4PIR223 1,87029.79PB-FreeRoHSDigital Intelligent Pyroelectric Infrared Sensor
(PIR Motion Sensor), 15 bit ADC, Digital Output,
Window Size 3.04 x 4.04 mm.
Passive Infrared Sensor- 2.7VDC ~ 3.3VDC Pulse HAIWANG
1472-0007-68090 1,8857.45PB-FreeRoHSPIR Len, Model 8090, Material HDPE,
Diameter 17.8mm, Distance 8m, Angle 120 Degree,
Focal Length 9mm.
Passive Infrared Len- - - HAIWANG