×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Varistor,MOVs
Items for Varistor,MOVs
Narrow your selection below
 
Size
Max.Vdc
Max.Vac(rms)
Varistor V@1mA
Rated Power (W)
Energy Absorbtion (Jules)
Current Surge
Series
Package / Case
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorSizeMax.VdcMax.Vac(rms)Varistor V@1mARated Power (W)Energy Absorbtion (Jules)Current SurgeSeriesPackage / CasePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0092-0346-1VJ20M00250KBA 8,91222.56PB-FreeRoHSGlass Encapsulated SMD Varistor 25VAC ±10%
Peak Current 200A Max,Clamping Voltage 65V Max.
Bi-Directional Protection,Fast Turn-On Time
AVX1206 (3216)31V 25V - - 1J 200A M0 1206 (3216)TAPE & REEL
0141-0342-1CG0603MLC-05E 4,4161.23PB-FreeRoHSESD Protector SMD, Working Voltage 5VDC Max.,
Clamping Voltage 30V, Bidirectional, ESDProtection
IEC 61000-4-2 Level 4, AEC-Q200 Compliant
BOURNS0603 (1608)5V - - - - - MLC 0603 (1608)TAPE & REEL
0175-0105-0TVR20431KSY 3,02112.23RoHSVaristor diameter 20mm,275Vac(rms),6500A, ±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING20mm350V 275V 430V 1.0W 190J 6500A TVR RADIALBAG
0175-0112-5TVR10511KSY 44,9222.42RoHSVaristor diameter 10mm,320Vac(rms),2500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING10mm410V 320V 510V 0.4W 70J 2500A TVR RADIALBAG
0175-0115-4TVR10621KSY 73,7522.37RoHSVaristor diameter 10mm,395Vac(rms),2500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING10mm510V 395V 620V 0.4W 70J 2500A TVR RADIALBULK
0175-0120-3TVR14820KSY 1,4446.66PB-FreeRoHSVaristor diameter 14mm,50Vac(rms),4500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING14mm65V 50V 82V 0.6W 22J 4500A TVR RADIALBAG
0175-0121-6TVR10471KSY 3,0892.39PB-FreeRoHSVaristor diameter10mm,300Vac(rms),2500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING10mm385V 300V 470V 0.4W 70J 2500A TVR RADIALBAG
0175-0122-9TVR14101KSY 1164.90RoHSVaristor diameter 14mm,60Vac(rms),4500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING14mm85V 60V 100V 0.6W 28J 4500A TVR RADIALBAG
0175-0126-1TVR07201KSY 3401.47RoHSVaristor diameter 7mm,130Vac(rms),1200A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING7mm170V 130V 200V 0.25W 13J 1200A TVR RADIALBULK
0175-0132-3TVR07471KSY 19,6152.10PB-FreeVaristor diameter 7mm,300Vac(rms),1200A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING7mm385V 300V 470V 0.25W 30J 1200A TVR RADIALBAG
0175-0137-8TVR10391KSY 17,8292.79RoHSVaristor diameter 10mm,250Vac(rms),2500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING10mm320V 250V 390V 0.25W 60J 2500A TVR RADIALBAG
0175-0146-9TVR10431KSY 36,5042.76RoHSVaristor diameter 10mm,275Vac(rms),2500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING10mm350V 275V 430V 0.4W 65J 2500A TVR RADIALBAG
0175-0155-0TVR14681KSY 7,6626.24RoHSVaristor diameter 14mm,420Vac(rms),4500A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING14mm560V 420V 680V 0.6W 130J 4500A TVR RADIALBULK
0175-0156-3TVR07431KSY 6,9161.84RoHSVaristor diameter 7mm,275Vac(rms),1200A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING7mm350V 275V 430V 0.25W 28J 1200A TVR RADIALBAG
0175-0170-3TVR07241KSY 3,2261.21RoHSVaristor diameter 7mm,150Vac(rms),1200A,±10%
Straight Lead, for Surge Protection
THINKING7mm200V 150V 240V 0.25W 15J 1200A TVR RADIALBULK