×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
IGBTs
Items for IGBTs
Narrow your selection below
 
Built-in Fast Recovery Diode(FRD)
Collector Current (Ic) Max. at 25°C
Collector-Emitter Breakdown Voltage Max.
VGE(th)
VCE(sat) Max.
Mounting Type
Package / Case
MFR Package
Packaging
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionVendorCase StyleBuilt-in Fast Recovery Diode(FRD)Collector Current (Ic) Max. at 25(C)Collector-Emitter Breakdown Voltage Max.VGE(th)VCE(sat) Max.Package / CaseMounting TypeMFR PackagePackaging
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0087-0360-8GT60M303Q-T 0110.80PB-FreeRoHSIGBT N-Channel 60A/900V,High Power Switching,
FRD included between Emitter and Collector,
Enhancement Mode Type
TOSHIBATO-247,264,3P Built-in FRD 60A900V - 2.7V TO-264-3Through Hole TO-3P TRAY
0123-0096-0HGTG30N60C3D 321218.40PB-FreeIGBT WITH ANTI-PARALLEL HYPERFAST DIODES
63A,600V,UFS SERIES N-CHANNEL
ONSEMI / FAIRCHILDTO-247,264,3P Built-in FRD 63A600V 3 - 6V @250uA 1.8V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0123-0414-2HGTG20N60B3D_NL 306154.40PB-FreeRoHSIGBT UFS Series N-Channel 40A/600V
with Anti-Parallel Hyperfast Diode
ONSEMI / FAIRCHILDTO-247,264,3P Built-in FRD 40A600V 3 - 6V @250uA 2V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0123-0417-1HGTG30N60C3D_NL 1218.40PB-FreeRoHSIGBT UFS Series N-Channel 63A/600V
with Anti-Parallel Hyperfast Diodes
ONSEMI / FAIRCHILDTO-247,264,3P Built-in FRD 63A600V 3 - 6V @250uA 1.8V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0123-0605-1HGTG40N60A4 525259.40PB-FreeRoHSIGBT N-Channel 600V/75A SMPS Series
ONSEMI / FAIRCHILDTO-247,264,3P Not Built-in FRD 75A600V 4.5 - 7V @250uA 2.7V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0129-0056-6IRG4PH40UDPBF 1151.20PB-FreeRoHSInsulate Gate Bipolar Transistor, N-CH 1200V/ 41A
IR/INFINEON/VISHAYTO-247,264,3P Built-in FRD 41A1200V 3 - 6V @250uA 3.1V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0129-0109-0IRG4PH50KPBF 11149.60PB-FreeRoHSShort Circuit Rated Ultra Fast IGBT 1200V/45A
IR/INFINEON/VISHAYTO-247,264,3P Not Built-in FRD 45A1200V 3 - 6V @250uA 3.5V TO-247-3Through Hole TO-247-3 TUBE
0129-0129-8IRG4PSC71UDPBF 47243.70PB-FreeIGBT with Ultrafast Soft Recovery Diode 600V/85A
IR/INFINEON/VISHAYTO-247,264,3P Built-in FRD 85A600V 3 - 6V @250uA 2V SUPER-247Through Hole SUPER-247 TUBE
0129-0167-8IRG4PC40KPBF 093.31PB-FreeRoHSShort Circuit Rated UltraFast IGBT 42A/ 600V,
Generation 4 IGBTs
IR/INFINEON/VISHAYTO-247,264,3P Not Built-in FRD 42A600V 3 - 6V @250uA 2.6V TO-247-3Through Hole TO-247AC TUBE
0136-0376-1KGF75N60KDB 38100.00PB-FreeRoHSField Stop Trench IGBT 600V/100A,357W,
Short Circuit Withstand Times is more than 10us
KECTO-247,264,3P Built-in FRD 100A600V 5 - 7.5V @7.5mA 1.8V TO-247-3Through Hole TO-247 TUBE
0176-0607-8RGPR10BM40FHTL 3722.00PB-FreeRoHSIgnition IGBT 430V/20A, Built in Gate-Emitter
Protection Diode/Resistance, for Ignition
Coil/Solenoid Driver Circuit Applications
ROHMDPAK(TO-252),D2PAK(TO-263) Not Built-in FRD 20A460V 1.3 - 2.1V @10mA 2V DPAK (TO-252)Surface Mount DPAK (TO-252) TAPE & REEL
0176-0958-6RGT60TS65DGC11 047.28PB-FreeRoHSField Stop Trench IGBT 650V/55A,194W
Low Switching Loss
ROHMTO-247,264,3P Built-in FRD 55A650V 5 - 7V @21mA 2.1V TO-247-3Through Hole TO-247 TUBE
0176-0960-6RGT80TS65DGC11 049.28PB-FreeRoHSField Stop Trench IGBT 650V/70A,234W
Low Switching Loss
ROHMTO-247,264,3P Built-in FRD 70A650V 5 - 7V @27.6mA 2.1V TO-247-3Through Hole TO-247 TUBE
0176-0961-9RGTH60TS65GC11 1,03439.85PB-FreeRoHSField Stop Trench IGBT 650V/58A,194W
High Speed Switching,Low Switching Loss and
Soft Switching
ROHMTO-247,264,3P Not Built-in FRD 58A650V 4.5 - 6.5V @21mA 2.1V TO-247-3Through Hole TO-247 TUBE
0176-0962-2RGT00TS65DGC11 056.41PB-FreeRoHSField Stop Trench IGBT 650V/85A,277W
Low Switching Loss
ROHMTO-247,264,3P Built-in FRD 85A650V 5 - 7V @34.7mA 2.1V TO-247-3Through Hole TO-247 TUBE