×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Heat Guns
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionPower (Watt)Supply VoltageFeatureVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1236-0078-9AT-A202D 11,159.00PB-FreeRoHSHeat Air Gun 2000W Max., 2 Level Heat Adjustable,
Air Flow Volume Adjustable, with Detachable Nozzle
Digital Display Temperature Regulation
2000W220V LCD Display ATTEN
1236-0086-8AT-2190 6839.80PB-FreeRoHSHeat Gun,Power 2000W,Voltage 220-240V ~50Hz,
Air Flow Rate 300L/min for 450°C and 500L/min for
600°C
2000W220-240V Two Temperature Switch ATTEN
1236-0087-1AT-2233 01,904.00PB-FreeRoHSHeat Gun,Power 2000W,Supply 120V/ 220 - 240V,
LCD Display,Adjustable Air,Adjustable Temperature
Air Flow Rate of 250-500L/min for 50°C to 650°C.
2000W120V,220-240V Adjustable Air and Temperature,LCD Display ATTEN