×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
 
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionDisplay FormatDisplay ColorCharacter SizeActive areaVoltage SupplyInterfaceOperating TemperatureVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
0549-0047-7MI1602AO-WP 133303.60RoHSOLED Display Character Type, 16X2, White Dot Color
Character Font 5X8
16 x 2Monochrome (White) 2.97 x 5.57mm 56.22 x 11.52 mm 5V 8-bit 6800 Parallel -40°C to 85°C MIT
1107-0006-1PHC1602BW010-JT 0464.60PB-FreeRoHSOLED Character Module, 2Lines x 16Characters,
White Dots, English and Japanese Standard Font,
I2C Interface
16 x 2White 2.97 x 5.57mm 56.22 x 11.52 mm 5V I2C -40°C to 80°C PITEK