×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Categories
Development Tools
 
ES-P/N
0065-0343-2

JTAG In-Circuit Emulator for Atmel AT91 ARM Core
Included Thumb Mode,Speed 12MHz
USB 2.0 Interface,20-Pins JTAG Connector
Qty.Break
THB
1
>
9,710.00
3
>
9,389.00
5
>
9,176.00
Stock on hand    
0

ES-P/N
0065-0345-6

ATMEL ICE Full Kits, Debugging and Programming
ARM Cortex-M Based Atmel SAM and Atmel AVR MCU,
Kit Including Adapter Board and Squid Cable
Qty.Break
THB
1
>
8,982.00
Stock on hand    
6

LAPIS (ROHM GROUP)
ES-P/N
1111-0016-5

EASE1000 On-chip Debug Emulator for LAPIS 16 Bits
Including Interface Cable,USB Cable, and U8
Development Tools
Qty.Break
THB
1
>
4,176.00
3
>
3,902.00
Stock on hand    
0

LAPIS (ROHM GROUP)
ES-P/N
1111-0046-4

On-Chip Emulator for Microcontroller of Lapis
Semiconductor ML62Q1000/ ML610Q/ML620Q Series,
USB Interface for Host/14-Pin Connector for Target
Qty.Break
THB
1
>
5,660.00
Stock on hand    
3

ELECTRONICS SOURCE
ES-P/N
0327-0248-6

LAPIS MCU Debugger with ML62Q1367 Evaluation
Board, Included USB Cable
Qty.Break
THB
1
>
1,500.00
Stock on hand    
10

ELECTRONICS SOURCE
ES-P/N
0327-0406-8

ESP32 Programmer Board for MCU ESP32 Series
USB to Serial Port, Support Espressif IDE and
Arduino IDE
Qty.Break
THB
1
>
224.10
Stock on hand    
28

ES-P/N
0059-0402-9

Atmel AVR Hex File Serial Programming,Parallel
Port , 10 Pins AVR ISP Target
(P-ET-A-00282)
Qty.Break
THB
1
>
208.80
3
>
195.60
5
>
192.00
10
>
184.80
25
>
174.00
50
>
166.20
Stock on hand    
4

ES-P/N
0059-0744-6

AVR-ISP-MKII Programming Support all Atmel AVR
devices with ISP, PDI or TPI interface
(P-ET-A-00429)
Qty.Break
THB
1
>
850.00
Stock on hand    
7

ES-P/N
0059-0487-6

AVR Programmer Board ISP Interface
(P-ET-A-00320)
Qty.Break
THB
1
>
850.00
Stock on hand    
5

ES-P/N
0059-0506-6

Board Debugger and Programmer ATMEL
เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดาวน์โหลดและดีบัก
MCU ตระกูล AVR ของ ATMEL (P-ET-A-00319)
Qty.Break
THB
1
>
950.00
Stock on hand    
1