×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
ѷ Ť͹Ԥ ӡѴ
Clock/Timing
 
ES-P/N
0176-0518-1

I2C Bus Serial Interface RTC(Real Time Clock)
With High-Precision Oscillation Adjustment
Qty.Break
THB
1
>
13.92
5
>
12.25
10
>
11.80
50
>
10.51
100
>
10.31
500
>
9.22
Stock on hand    
1,557

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0009-4

Real Time Clock, 114 Bytes RAM
Parallel/Multiplexer
Qty.Break
THB
1
>
399.40
3
>
377.80
5
>
370.50
10
>
353.70
25
>
333.20
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0060-1

Real Time Clock, 31 Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN DIP (300-mil)
Qty.Break
THB
1
>
52.26
10
>
45.66
25
>
44.01
50
>
41.53
100
>
39.88
250
>
37.82
Stock on hand    
403

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0180-6

Trickle-Charge Timekeeping Chip, Real-Time Clock/
Calendar and 31 Bytes of Static RAM, 24-hour or
12-hour Mode, 3-Wire Interface
Qty.Break
THB
1
>
35.43
5
>
31.53
10
>
30.11
50
>
27.81
100
>
26.39
250
>
24.80
Stock on hand    
2,363

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0086-7

Real Time Clock, 31Bytes RAM, 3-Wire Serial,
Trickle Charge Timekeeping Chip,
8PIN SOIC (150-mil)
Qty.Break
THB
1
>
46.41
5
>
40.38
10
>
38.52
25
>
37.13
50
>
35.74
100
>
34.11
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0062-7

64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire Serial
Qty.Break
THB
1
>
118.20
5
>
105.30
10
>
103.40
25
>
97.60
50
>
92.43
100
>
88.88
Stock on hand    
0

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0112-5

64 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock, 56 Bytes of
NV SRAM
Qty.Break
THB
1
>
72.82
5
>
65.15
10
>
62.47
25
>
60.17
50
>
57.10
100
>
54.23
Stock on hand    
2,882

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0085-4

64x8 Serial Real Time Clock, 56 Bytes RAM
2-Wire, Bi-Directional Bus
Qty.Break
THB
1
>
29.35
5
>
26.85
10
>
25.53
50
>
23.04
100
>
22.16
250
>
20.98
Stock on hand    
7,287

MAXIM INTEGRATED
ES-P/N
0126-0181-8

Extremely Accurate I2C Real-Time Clock (RTC),
Integrated Temperature-Compensated Crystal
Oscillator (TCXO) and Crystal
Qty.Break
THB
1
>
138.60
5
>
126.90
10
>
122.20
25
>
116.00
50
>
110.10
Stock on hand    
3,626

DALLAS/MAXIM
ES-P/N
0067-0090-3

RTC Extremely Accurate I2C-Integrate
RTC/TCXO/CRYSTAL
Qty.Break
THB
1
>
176.60
5
>
161.70
10
>
155.70
25
>
145.80
50
>
138.90
Stock on hand    
0