×

เราใช้คุกกี้ [cookie] เพื่อให้สามารถนำเสนอเนื้อหา สินค้าและบริการที่ตรงกับความสนใจของคุณ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียด การใช้คุกกี้ได้ที่

ประกาศการใช้คุกกี้
Apply Filter
Overload Relays
Items for Overload Relays
Narrow your selection below
 
Overload Setting Range
Rated Operating Voltage
Vendor
PictureES Part No.Part NoStockPriceDatasheetPb FreeRoHSDescriptionOverload Setting RangeRated Operating VoltageAuxiliary ContactVendor
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
Sort Ascending
Sort Descending
1600-0040-9ZB12-10 20655.20PB-FreeRoHSOverload Relay, Frame Size ZB12, Adjustable
Current Range 6-10A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15
6A - 10A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0078-4ZB12N-0,16 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 0.1-0.16A, Tripping Class 10A
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
0.1A - 0.16A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0079-6ZB12N-0,24 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 0.16-0.24A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
0.16A - 0.24A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0080-1ZB12N-0,4 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 0.24-0.4A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
0.24A - 0.4A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0081-3ZB12N-0,6 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 0.4-0.6A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
0.4A - 0.6A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0082-5ZB12N-1 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 0.6-1A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
0.6A - 1A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0083-7ZB12N-1,6 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 1-1.6A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
1A - 1.6A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0084-9ZB12N-10 9494.00PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 6-10A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
6A - 10A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0085-1ZB12N-12 5617.50PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 9-12A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
9A - 12A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0086-3ZB12N-16 3447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 12-16A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
12A - 16A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0087-5ZB12N-2,4 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 1.6-2.4A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
1.6A - 2.4A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0088-7ZB12N-4 11494.00PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 2.4-4A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
2.4A - 4A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0089-9ZB12N-6 5447.20PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 4-6A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM7/9/12/15-N
4A - 6A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0090-4ZB32N-1,5 5535.60PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 1-1.5A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM18/25/32/38-N
1A - 1.5A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC
1600-0091-6ZB32N-12,5 4535.60PB-FreeRoHSOverload Relay ZB-N Series, Setting Range of
Overload Releases 8.5-12.5A, Tripping Class 10A,
Rated Voltage 690Vac, For DILM18/25/32/38-N
8.5A - 12.5A690VAC 1NO,1NC EATON ELECTRIC